IHE Nederland biedt patiënt mogelijkheid van eigen beheer medische gegevens

Stethoscoop

Tijdens de eHealth week in de Beurs van Berlage Amsterdam (7-10 juni) laat IHE Nederland samen met zeven leveranciers  zien dat naadloze uitwisseling van patiëntinformatie op basis van IHE-profielen in de praktijk werkt. Bezoekers kunnen deze interoperability demonstratie bijwonen. Vertegenwoordigers van IHE-Nederland zijn daarbij aanwezig voor aanvullende informatie, vragen en mee te denken over mogelijke toepassingen.

De politiek worstelt al enige tijd met de juridische en praktische uitvoerbaarheid van de invoering van een Persoonlijk Gezondheidsomgeving (PGO). Een voorstel voor een wetswijziging hierover ligt al enige tijd ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Vooral de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling zijn onderwerp van discussie.

IHE Nederland, een wereldwijd gezamenlijk initiatief van gebruikers en leveranciers van eHealth-systemen, loopt voorop als het gaat om het vaststellen van randvoorwaarden voor het gebruik van informatie-uitwisselingssystemen waar zorgaanbieders en patiënten gebruik van maken. Door toepassing van IHE-profielen wordt tijdens de uitwisseling van gegevens niet alleen aan (toekomstige) wet- en regelgeving voldaan, maar zijn ook cliëntenrechten rond toestemming en inzage geregeld. De patiënt krijgt de mogelijkheid om zelf de knoppen van toestemming te beheren.

De Europese Commissie heeft in juli 2015 al 27 IHE-integratieprofielen benoemd die bijdragen aan de open digital single market-strategie; een belangrijke aanbeveling om rekening te houden met IHE-profielen bij openbare aanbestedingen van informatiesystemen.

 

Gerelateerde berichten...

X