Is dataprivacy slechts een generatiekwestie?

Ondanks de gouden bergen die big data en de geavanceerde analyse daarvan belooft, blijft vooral dataprivacy aandacht vragen. Of is dat slechts een generatiekwestie?

Tijdens de Teradata Universe in Nice, begin april, stak ICT/Magazine haar licht op over de beveiliging van data. Senior Director van Teradata, Martin Wilcox, staat bekend als een van de meest invloedrijke mensen in de datagedreven bedrijfsvoering van de UK.

 

Dataprivacy

We vroegen hem of dataprivacy voor de nieuwe en huidige jonge generaties nog steeds een issue is. “Volgens mij wel. Als je mij dit enkele jaren geleden had gevraagd, had ik waarschijnlijk ‘nee’ geantwoord. Maar de komst van GDPR (in het Nederlands: Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) verandert het spel ingrijpend. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan bestaat het concept van privacy pas twee tot drie eeuwen.

Tot aan de late Middeleeuwen bestond zoiets als privacy helemaal niet in Europa. Je woonde in een dorp en iedereen daar wist tot in detail wat je deed. De huidige digitalisering lijkt ons weer terug te brengen naar die situatie. Iedereen kan zien of achterhalen wat jij doet, alleen is dat dorp nu uitgegroeid tot de hele wereld.”

Principes GDPR

Enkele van de principes van de GDPR zijn:

-transparantie De betrokken persoon weet dat zijn/haar gegevens worden verwerkt, en heeft hiervoor toestemming gegeven (‘informed consent’)

-doelbeperking  Persoonsgegevens worden voor een bepaald gewettigd doel verzameld, en voor niets anders -gegevensbeperking Uitsluitend de gegevens noodzakelijk voor het beoogde doel mogen worden verzameld

-juistheid De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven

-bewaarbeperking Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel; integriteit en vertrouwelijkheid

-de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging

-verantwoording De verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van mei.

 

X