Negen op de tien IT-verantwoordelijken: multicloudstrategie belangrijk voor toekomst

Zeker 88 procent van de IT-verantwoordelijken vindt dat een multicloudstrategie belangrijk is voor de toekomst van hun
organisatie. Dit blijkt uit onderzoek onder 370 IT-beslissers van TNS NIPO.

Desondanks maakt slechts een op de drie ondervraagden momenteel gebruik van een multicloudstrategie. Van alle bedrijven zonder multicloudstrategie heeft bijna driekwart zich de afgelopen jaren hierin ook niet verdiept.

Erg opvallend, omdat maar liefst 62 procent van de ondervraagden denkt dat een multicloudstrategie kan leiden tot flinke kostenbesparingen voor hun organisatie.

Belemmeringen

Uit het onderzoek blijkt dat wet- en/of regelgeving de belangrijkste reden is om een multicloudstrategie niet te implementeren, op korte afstand gevolgd door technische
incompatibiliteit. Voor ruim vier op de tien IT-verantwoordelijken zijn technische en organisatorische implicaties van een multicloudstrategie niet duidelijk.

42 procent van de IT-beslissers ziet een multicloudstrategie als een risico voor de eigen organisatie. En overwegen leidt meestal tot gebruik. Van de bedrijven die zich in de afgelopen 24 maanden wél heeft georiënteerd op een multicloudstrategie, geeft 87 procent aan hier zeker of waarschijnlijk gebruik van te gaan maken.

 

Aanwezigheid en type clouds

Bijna alle bedrijven (93%) beschikken over een cloudomgeving. De helft van de bedrijven heeft zelfs twee of meer cloudleveranciers. Van de bedrijven die nog niet over een cloudomgeving beschikken verwacht 57% deze binnen 12 maanden wel te hebben.

De helft van de bedrijven gebruikt ZOWEL private als public clouds. Public clouds worden aanzienlijk minder vaak gebruikt dan private clouds (respectievelijk 60% en 93%).

De kwaliteit van de dienst op het specifiek gezochte terrein wordt het meest genoemd als keuzereden voor een cloudleverancier. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het voldoen aan wet- en regelgeving. Slechts één op de vijf IT verantwoordelijken maakt zich (zeer) veel zorgen over lock-in scenario’s en een nog iets hoger percentage acht de kans (zeer) groot dat er situaties komen waarin cloudleverancier A beter aan de voor de organisatie geldende wet- en regelgeving kan voldoen dan cloudleverancier B.

 

X