Kabinet bestrijdt desinformatie rond komst coronavaccin

nepnieuws en desinformatie

Nog voor de komst van een vaccin tegen corona, gaat het kabinet desinformatie op sociale media bestrijden. Dat zei minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de ‘Routekaart Vaccinatie.’

Een team van experts in de denktank desinformatie gaat zich bezig houden met deze vragen. Deze denktank begon twee jaar geleden met bestrijding van desinformatie rond het vaccineren van kinderen. En met succes want intussen is de vaccinatiegraad van zowel het Rijksvaccinatieprogramma als de HPV-prik weer toegenomen.

Het Kabinet vindt dat er bij maatschappelijk vertrouwen in een nieuw coronavaccin ook vertrouwen hoort in zowel het vaccin zelf als in de manier van ontwikkelen ervan. Het Kabinet begrijpt dan ook dat ze moeten ingaan op vragen en scepsis over vaccins. De minister wil dan ook desinformatie rond dat onderwerp, zeker via sociale media, via de denktank hard gaan bestrijden.

Verder werkt de overheid intussen met het RIVM aan een campagne voor alle media en alle doelgroepen. De minister schrijft: “Ook ga ik inzetten op meer zichtbaarheid en op het belang van vaccinatie via sociale media.”

Het kabinet heeft een strategie ontwikkeld tegen desinformatie en nepnieuws. Het gaat vooral om preventie, verstevigen van informatiepositie en (zo nodig) reactie. De nadruk ligt op preventie.

Het kabinet wil de bewustwording onderbrengen in bestaande netwerken. In overleg met het ministerie van OCW krijgt het Netwerk Mediawijsheid bijvoorbeeld subsidie om initiatieven te ontplooien voor het verder bevorderen van mediawijsheid onder (jong)volwassenen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X