Kabinet ontraadt Tiktok voor ambtenaren Rijksoverheid

TikTok icoon op smartphone privacyzorgen

Het Kabinet ontraadt het gebruik van Tiktok voor alle 140.000 ambtenaren in dienst van de Rijksoverheid. Het advies gaat per direct in en geldt voor alle ambtenaren met een telefoon of ander mobiel apparaat ‘van de zaak’.

De nieuwe regel geldt behalve voor de populaire filmpjesapp ook voor alle apps  uit alle landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen. Het gaat zowel om installatie en gebruik van de app op hun mobiele werkapparatuur.

Het besluit van het kabinet volgt het advies van de AIVD, die stelt dat er bij alle applicaties die in beheer zijn in landen met een offensief cyberprogramma, gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd spionagerisico. Ambtenaren mogen de app alleen nog maar op hun privé-toestel hebben.

Het dringende advies is een soort tussensituatie. Op de langere termijn krijgen ambtenaren ‘managed apparaten’. Daarop staan alleen apps die niet spionagegevoelig zijn. De gebruiker zelf kan geen eigen apps toevoegen. Dit beleid gaat ook gelden voor andere apparaten zoals laptops. Dat betekent dat het beleid ook gaat gelden voor bepaalde soorten software en andere functionaliteiten.

Internationale ontwikkelingen

De enige uitzondering is dan als een dergelijke applicatie nodig is voor het uitoefenen van een primaire taak van een Rijksorganisatie. Dat kan bijvoorbeeld inspectie of toezicht zijn,of  opsporingsonderzoek of inlichtingenbelang. Deze uitzondering zal in samenwerking met de departementen de komende periode verder worden uitgewerkt

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering: “de Rijksoverheid moet veilig zijn werk kunnen doen, ook via zijn mobiele apparaten. Recente Kamervragen en internationale ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat we zijn gekomen tot een zorgvuldige afweging die verder gaat dan het ontraden van één applicatie. We kiezen voor een structurele oplossing die ambtenaren van de Rijksoverheid kunnen vertrouwen bij hun werk in een digitale wereld”.

Het besluit volgt op dat van de Europese Commissie die vorige maand het eigen personeel een Tiktokverbod oplegde. Het verbod daar geldt voor de apparaten van de organisatie zelf die de medewerkers in gebruik hebben.

Werknemers van de Commissie moeten Tiktok ook van hun persoonlijke apparaten halen als ze daar werkgerelateerde apps hebben staan. Of ze moeten deze apps van hun toestel verwijderen en die dus alleen privé gebruiken. De staf krijgt twee weken de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen.

Ook het Verenigd Koninkrijk en België hebben sinds kort al een dergelijk verbod. In de VS geldt rrn verbod op Tiktok voor ambtenaren van zowel de federale overheid als andere overheidsbestuurders.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X