Kamp en Bussemaker nemen nieuw Techniekpact 2020 in ontvangst

technologie

Op maandag 18 april 2016, hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij is het Techniekpact geactualiseerd. De inzet voor 2016-2020 van het Techniekpact bestaat uit 12 doelen, van het structureel aanbieden van wetenschap en technologie in het onderwijs, het zorgen voor voldoende en vakbekwame leerkrachten tot het investeren in duurzame inzetbaarheid van technici. De presentatie van het geactualiseerde Techniekpact vond plaats tijdens de jaarconferentie in de Onderzeebootloods op de RDM Campus te Rotterdam.

Eerste concrete acties
Op de jaarconferentie van het Techniekpact zijn een aantal acties al direct omgezet in concrete daden. Staatssecretaris Dekker nam het voortouw bij het aansporen van het bedrijfsleven om meer te gaan samenwerken met het onderwijs. Tijdens zijn werkbezoek aan 3M in Delft ondertekende Managing Director Marina Fernhout een samenwerkingsovereenkomst met Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Als Jet-Net bedrijf zal 3M zich nog actiever gaan inzetten om jongeren te stimuleren voor een carrière in de bèta en technologie.

Carrières leraren moeten meer circulair
Doekle Terpstra presenteerde een denkrichting voor het oplossen van het lerarentekort in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Het plan is opgesteld door een groep ‘Omdenkers’ in opdracht van de minister Bussemaker. Deze denkrichting stelt voor carrièrepaden van leraren circulair te maken; meer flexibeler en hybride. Je bent niet alleen leraar voor de rest van je leven, maar combineert dit met een carrière in het bedrijfsleven of onderzoek. Je beweegt je tussen deze werelden of je combineert het in een duobaan.

Eerste ICT beurs uitgereikt
Door de heer Van Alphen sr. van IT-Staffing is de eerste beurs van Euro 2.500,= van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uitgereikt aan hbo-student Sefa Küçükdemirci, Hogeschool InHolland. Het nieuwe beurzenprogramma van dutch digital delta geeft excellente mbo-, hbo- en wo- studenten die een IT-opleiding volgen de kans zich verder te ontwikkelen tot IT-professional. De dutch digital delta Talent Grants zijn onderdeel van de Human Capital Agenda ICT, een actieplan om aan de groeiende vraag naar IT-professionals te voldoen.

Urgentie blijft onveranderd groot
Sinds de ondertekening van het Techniekpact in 2013 hebben partners op alle fronten een beweging in gang gezet die voor resultaten zorgt. Meer jongeren kiezen voor techniek, er is een toenemende betrokkenheid van het bedrijfsleven én het aanbod in het hoger beroepsonderwijs is transparanter en breder geworden. De urgentie van het Techniekpact blijft echter onverminderd groot. Er is nog veel winst te behalen in het aantal leerlingen op het vmbo en mbo dat kiest voor een technische opleiding en in het aandeel meisjes in technische opleidingen. Daarnaast wordt er een groot tekort verwacht aan gekwalificeerde techniekdocenten voor het beroepsonderwijs. Cijfers van het UWV geven aan dat er op middellange termijn in de technische en ICT arbeidsmarkt nog steeds krapteberoepen te verwachten zijn. Voldoende en vakbekwame technici op alle niveaus en allerlei terreinen zijn essentieel voor Nederland om een toppositie in de wereldeconomie te handhaven.

Gerelateerde berichten...