Kickoff health-i-care en EurHealth-1Health in grensgebied Duitsland

Deze week vonden in Groningen gelijktijdig de kick-off-bijeenkomsten van health-i-care EurHealth-1Health plaats. Het zijn de eerste projecten die zowel grensoverschrijdend als sectoroverschrijdend zijn. Prof dr. Alex W. Friedrich, leider van beide projecten en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne van het Universitair Medisch Centrum Groningen gaf het officiële startschot. Naast zorg is een belangrijke plek weggelegd voor ICT en aanverwante technologie.

Health-i-care is een Nederlands project dat zich bezighoudt met innovaties die de zorg veiliger maken. EurHealth-1Health is een Europees project dat resistentie tegen antibiotica moet tegengaan. Beide projecten werken samen in het Nederlands-Duitse grensgebied. De minister van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Nedersaksen Cornelia Rundt, , en mevrouw Dorothee Feller, Regierungsvizepräsidentin van de Bezirksregierung Münster, waren ook bij de kickoff aanwezig.

 

Experts

In het project health-i-care ontwikkelen zo’n 30 innovatieconsortia aan nieuwe producten, technologieën en diensten in de zorg. Denk daarbij aan infectiebestrijding, preventie van antibioticaresistentie en gepersonaliseerde diagnostiek. Ze werken bijvoorbeeld samen aan ontwikkeling van innovaties tegen infecties met zeer resistente micro-organismen.

Ook aan voorkomen van antibioticaresistentie wordt gewerkt. Het gaat om nog niet bestaande hulpmiddelen in de diagnostiek, therapie, reiniging en desinfectie, medische techniek, ICT en persuasieve communicatietechniek. Van onzichtbare handschoenen via game-based leertools tot een sprekende digitale assistente, die medewerkers van zorginstellingen herinnert aan belangrijke hygiënevoorschriften.

Preventie

Beide projecten werken samen met rond 30 Nederlandse en Duitse middelgrote en kleine ondernemingen (MKB) uit het grensgebied. Zorg- en kennisinstellingen van beide zijden van de grens werken aan de projecten mee. Ook de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) speelt een rol.

Om de ontwikkelde innovaties te testen werken diverse zorginstellingen uit het Nederlands-Duitse grensgebied mee. Daar worden prototypes worden getest en geoptimaliseerd. De ontwikkeling van de innovaties worden zo goed afgestemd op de snelle veranderingen op de zorgmarkt.

“Voor de eerste keer is een forum actief met vakmensen uit de zorg en de wetenschap”, zo zegt prof. Friedrich. “De juiste mensen uit twee landen en verschillende sectoren ontmoeten elkaar daar. Wat wordt ontwikkeld wordt op die manier vervolgens ook werkelijk toegepast.”

Aanspreekpunt

Tijdens de acht innovatiefora, die halfjaarlijks zullen plaatsvinden, zullen de diverse innovaties aan het forum worden gepresenteerd. Op basis van hun bevindingen vindt de verdere ontwikkeling plaats.

De DNHK organiseert in de loop van het project ook bijeenkomsten voor investeerders.  Volgens prof. Friedrich vormen de ondernemingen de drijvende kracht van dit project. “Zij zijn in staat de maatschappelijk relevante innovatieve producten en technologieën te ontwikkelen. Zij worden daarbij geflankeerd en ondersteund door zorg- en kennisinstellingen. Daardoor ontstaat een tot nu toe unieke vorm van grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking.”

Het project health-i-care: innovations for safer healthcare heeft een looptijd van vier jaar en heeft een budget van in totaal ca. 7,2 miljoen euro.

Gerelateerde berichten...

X