Kwart van gebruikers publieke cloud had datadiefstal

Een kwart van de organisaties met een publieke cloud heeft te maken gehad met datadiefstal. Dit is een van de opvallende uitkomsten van het rapport ‘Navigating a Cloudy Sky: Practical Guidance and the State of Cloud Security’.

Het rapport geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond cloud-gebruik. Het geeft de belangrijkste zorgen rond private en publieke clouddiensten weer. Verder gaat het in op de security-implicaties van de cloud en de toename van ‘shadow IT’.

 

Gebrek aan inzicht

Gebrek aan inzicht is een van de grootste uitdagingen bij een transitie naar de cloud. Organisaties uit alle sectoren verplaatsen taken en data naar de cloud. Daardoor wordt het voor IT-professional moeilijker om het overzicht te houden.

Deze onzekerheid en gebrek aan inzicht, zorgt ervoor dat sommige managers terughoudend zijn of vast blijven houden aan bekende omgevingen. Anderen maken desondanks snelle stappen richting de cloud.

 

Bijna iedereen gebruikt de cloud

Bijna alle organisaties maken al gebruik van de cloud of zijn bezig met een transitie daarheen. Volgens het onderzoek gebruikt 97 procent van organisaties nu al clouddiensten. De meest populaire vorm is een combinatie van de publieke en de private cloud. 59 procent geeft aan dit hybride model te gebruiken.

Hoewel het gebruik van de private cloud in alle sectoren ongeveer gelijk is, neemt het gebruik van een hybride cloud toe. Dit groeit naarmate de organisatie groter is. Van 54 procent onder organisaties met minder dan 1.000 medewerkers tot 65 procent onder grotere organisaties met meer dan 5.000 medewerkers.

 

Cloud-first

Hoewel de meeste organisaties nog altijd een ‘cloud-first’ strategie hanteren, worden organisaties toch wat voorzichtiger. Vorig jaar meldde nog 82 procent van de ondervraagde IT-professionals dat hun organisatie een cloud-first strategie hanteerde. Dit jaar is dit gedaald tot 65 procent.

Bedrijven met zo’n cloud-first strategie gebruiken meer clouddiensten. Ze hebben twee maal zo vaak te maken gehad met een malware-incident. Dit werd veroorzaakt door content afkomstig van een cloud applicatie, zoals Dropbox of Office 365.

Een meerderheid van de ondervraagde organisaties zegt gevoelige data in de cloud op te slaan.Slechts 16 procent doet dit niet. Daarbij gaat het vooral om klanteninformatie (61%).

Dit wordt gevolgd door interne documentatie, informatie over betaalkaarten en personeelsgegevens (40%). 30% bewaart intellectueel eigendom, patiëntengegevens, informatie over concurrenten en andere gevoelige informatie in de cloud.

 

Risico’s

Om de risico’s rond dit soort gevoelige data in de cloud goed te kunnen beheren, is het essentieel dat een organisatie inzicht heeft in wat er precies is opgeslagen en waar. Dit is voor een belangrijk deel aan te pakken met goede governance en technische maatregelen.

Andere mogelijkheden zijn het gebruik van een Data Loss Prevention (DLP) oplossing en Cloud Access Security Brokers, evenals handmatige of geautomatiseerde classificatie van data. Op deze manier kan beter bepaald worden welke informatie wordt uitgewisseld en opgeslagen in de cloud.

 

Securityincidenten

Maar liefst een kwart van de organisaties die gebruikmaken van de cloud heeft te maken gehad met datadiefstal. Een op de vijf is het slachtoffer geworden van een geavanceerde aanval op hun public cloud infrastructuur.

Hoe meer vertrouwen een organisatie heeft in de securitycapaciteiten van hun cloud provider, hoe groter de kans dat zij het komende jaar meer gaan investeren in de cloud. Organisaties met minder vertrouwen zijn eerder geneigd om hun investeringen gelijk te houden. Minder dan een op de 10 denkt minder te gaan investeren in de cloud vanwege de invoering van de GDPR.

De belangrijkste zorg voor organisaties is en blijft malware. 56 procent van de respondenten zegt te maken hebben gehad met een malwarebesmetting die te herleiden was naar een cloud applicatie. Vorig jaar was dit 52 procent.

 

Aanbevelingen

Het rapport sluit af met drie aanbevelingen:

  • Stap over op DevOps/DevSecOps. Deze ontwikkelmethoden hebben bewezen dat ze de kwaliteit van software verbeteren en het aantal exploits en kwetsbaarheden terugdringen.
  • Zelfs de meest ervaren security professionals hebben moeite om het volume en het tempo van cloud projecten bij te houden. Maak daarom gebruik van geautomatiseerde tools voor cloud trajecten, zoals Chef, Puppet of Ansible.
  • Bij gebruik van meerdere beheertools voor security is de kans groter dat er iets doorheen glipt. Door gebruik te maken van een overkoepelend beheersysteem kan de complexiteit sterk worden teruggedrongen. Breng de security van verschillende clouddiensten en providers bij elkaar in één centraal beheersysteem.

 

 

Gerelateerde berichten...

X