Mediasector kwetsbaar voor cyberaanvallen

mediasector DDoS

Dertig procent van alle leveranciers van oplossingen voor de productie en distributie van content in de mediasector is vatbaar voor misbruik van kwetsbaarheden. Dit speelt vooral in hun publieke en open online omgeving.

De mediasector kent een van de meest complexe ecosystemen. Dit maakt het lastig voor bedrijven om op veilige wijze content te produceren, distribueren en beheren. Van het concept tot de productie en van de productie tot de consument zijn zij afhankelijk van leveranciers, dienstverleners, partners en technologie van derden. Misbruik van kwetsbaarheden kan resulteren in verlies van content. En in verstoring van bedrijfsprocessen.

Vatbaar voor beveiligingsincidenten

De mediasector kampt met tal van beveiligingsproblemen, blijkt uit wereldwijd onderzoek van BlueVoyant. Dat geldt voor alles, van contentlekken die direct tot omzetverlies kunnen leiden tot ransomware en cyberaanvallen op distributiekanalen, blijkt uit het rapport. Hieruit blijkt ook dat leveranciers die de mediasector bedienen vatbaarder zijn voor beveiligingsincidenten dan leveranciers van andere branches.

Met onderzoek moet leiden tot grotere bewustwording als het gaat om de beveiligingsproblemen waarmee mediabedrijven te maken hebben. En moet de sector helpen om zich effectiever tegen cyberaanvallen te beschermen.

Gebrekkige matching

Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn onder meer dat het percentage leveranciers aan de mediasector dat vatbaar is voor beveiligingsincidenten twee keer zo hoog is als de benchmark voor alle bedrijven in uiteenlopende sectoren.

De helft van alle populaire oplossingen voor contentmanagement die door mediabedrijven worden gebruikt blijkt gevaarlijke kwetsbaarheden te bevatten. Deels zijn de problemen te wijten aan gebrekkige patching. Het updaten van apparatuur is een belangrijk probleem voor de mediasector. Zestig procent van alle geïdentificeerde kwetsbare systemen blijven zes maanden na het uitbrengen van een patch onbeschermd.

Gerelateerde berichten...