Meer mkb’ers benutten digitalisering, betere toegang gigabitinternet

internet sidn mobiel internet platformdiensten gigabitinternet

Meer mkb’ers hebben betere toegang tot gigabitinternet. Verder nam net basisniveau van digitalisering toe. Zo hebben meer Nederlanders (van 91% naar 98%) toegang tot gigabitinternet en past 80% van het mkb (was 75,3%) een basisniveau van digitalisering toe.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), De Ministerraad is er intussen mee akkoord.

Het kabinet stelde in 2022 vijf ambitieuze doelen voor het versnellen van digitalisering door het mkb. Het gaat dan om meer digitale innovatie en vaardigheden, goedwerkende online markten, een sterke digitale infrastructuur in Nederland. Verbeteren van cybersecurity hoort daar ook bij. Die moeten er onder andere toe leiden dat in 2030 élke consument en élk bedrijf toegang heeft tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde, en dat 95% van de mkb’ers inzet op digitalisering.

Digitalisering bedrijfsleven

Ondernemers en onderzoekers zijn via Europese en nationale financiering op weg geholpen om digitalisering te versnellen. Zo zijn er forse publieke investeringen in digitale innovatie gedaan via het Nationaal Groeifonds. En via de European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) is er financiering beschikbaar gesteld voor het digitaliseren van de maakindustrie.

Daarnaast is het streven van het kabinet om ook het gebruik van geavanceerde digitale technologieën – zoals cloud, kunstmatige intelligentie en big data – binnen het mkb te verhogen tot tenminste 75% in 2030.

Betere beschikbaarheid snelle vaste netwerken, aandacht voor mobiel

De voortgangsrapportage 2023 van de kabinetsstrategie Digitale Economie is hier te lezen. De kabinetsambities op het gebied van digitalisering zijn afgeleid van de EU-doelen voor 2030. Uit het onlangs gepubliceerde jaarlijkse EU Digital Decade-overzicht blijkt dat Nederland goed op weg is om deze doelen te halen en nog altijd een Europese digitale koploper is.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Het is goed om te zien dat we met digitalisering vooruitgang blijven boeken. Er zijn wat mij betreft wel diverse aandachtspunten voor zowel overheid als bedrijfsleven. Zo verbetert ons cybersecuritybewustzijn, maar onderneemt met name het kleine mkb te weinig actie om online risico’s te melden en cybersecurity onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Daarnaast gaan de wereldwijde technologische ontwikkelingen op gebieden als AI, datadelen en cloud zó snel dat Nederland en de EU op achterstand staan. We moeten economisch, qua kennis en qua regulering van kansen en risico’s met gerichte stappen een inhaalslag maken.”

Lees ook:
  • Cybersecurity Awareness Month: vier best practices om cyberweerbaarheid te vergroten
  • Keiko: Het gaat er niet om hoe je jezelf ziet

Gerelateerde berichten...