Meer prioriteit beveiliging digitale systemen gemeenten

security icoontjes met hangslot

Alle gemeenten in Nederland gaan meer prioriteit geven aan de beveiliging van hun digitale systemen. Dat betekent zowel meer aandacht als meer tijd en geld. De VNG besloot dat in haar Buitengewone ALV. De resolutie ‘Digitale Veiligheid: kerntaak voor gemeenten’ werd unaniem aangenomen.

De digitalisering in de samenleving zet door. Naast kansen en mogelijkheden nemen daarmee ook de risico’s rondom beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid toe. Recente voorvallen met de digitale systemen in Hof van Twente en bij de GGD tonen dat ook weer aan.

Gemeenten dragen en voelen de verantwoordelijkheid om voor inwoners, ondernemers, ketenpartners en de eigen organisatie continu te werken aan een veilige en weerbare digitale samenleving. Daarmee worden ook het openbaar bestuur en de democratie beschermd.

Concreet gaan gemeenten:
  • Structureler incidenten delen met elkaar en met andere sectoren via de Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
  • Jaarlijks een incidentoverzicht delen met de IBD, zodat een compleet inzicht bestaat in dreigingen, trends en ontwikkelingen
  • Elk jaar hun digitaal incidentbestrijdingsplan actualiseren en vaststellen
  • Elkaar helpen bij digitale incidenten en de nasleep daarvan
  • Periodiek oefenen met cyberincidenten om de gemeentelijke weerbaarheid te toetsen en te vergroten
  • Het onderwerp digitale veiligheid periodiek in het college van B en W bespreken
  • Digitale risico’s opnemen in de Integrale Veiligheidsplannen
  • Structureel voldoende budget vrijmaken voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad)

Het bestuur van de VNG stelde eerder al de Agenda Digitale Veiligheid gemeenten 2020-2024 vast. De agenda biedt een handvat om in de komende jaren vorm te geven aan de praktische uitwerking. “Alleen als gemeentelijk bestuurders, raadsleden èn ambtenaren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor die digitale veiligheid, kunnen we de opgave die voor ons ligt waarmaken. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in het verhogen van de weerbaarheid, dat gemeenten samenwerken bij preventie, in crisissituaties èn in de nasleep daarvan.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X