Meerderheid burgers wil 1 centrale website overheden

sprong over afgrond

Een meerderheid van de burgers wil één centrale website waar alle overheden in zitten. Dat is een van de belangrijkste conclusies in het onderzoek ‘Oordeel Burgers en Ondernemers over Overheidsdienstverlening 2020’.

Het jaarlijkse rapport met meningen en standpunten van ondernemers en burgers kwam deze week uit. Digitalisering van overheidsdiensten vindt men over het algemeen een positieve ontwikkeling. een centrale website zou helpen om het contact te versnellen en verbeteren. Staatssecretaris Raymond Knops bood het rapport met een begeleidende brief aan in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

Digitaal contact

Uit het onderzoek blijk dat COVID-19 zorgt voor een aanzienlijke versnelling van de digitalisering van overheidsdiensten in het algemeen. Er is meer digitaal contact met overheidsdiensten. Verder zijn mensen tevredener over het digitale contact met overheidsdiensten.

Naast de positieve geluiden komt uit het onderzoek ook ontevredenheid naar voren. Dat leeft vooral onder degenen die minder digivaardig en taalvaardig zijn en dus ook meer moeite hebben met bureaucratische processen.

Bij deze groep lukken eenvoudige zaken vaak nog wel, maar wordt het problematisch zodra het ingewikkelder wordt. Dan is ondersteuning nodig en dan gaat het vooral om telefonisch of fysiek contact. De samenstellers van het rapport stellen dan ook dat ‘traditionele’ contactvormen ook in de toekomst moeten blijven bestaan.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X