Veilige ontsluiting online diensten – Signicat helpt de digitale overheid

Connectis Signicat online diensten

De overheidssector digitaliseert in hoog tempo en de online dienstverlening aan inwoners en bedrijven groeit. Er wordt ook steeds vaker toegang tot bronnen, informatie en online diensten verleend. De overheid wil graag dat burgers en bedrijven veilig kunnen inloggen bij overheidsorganisaties en semipublieke organisaties zoals zorginstellingen. Om dit te kunnen faciliteren moeten de gegevens en transacties veilig online ontsloten kunnen worden.

Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee:
● Wet digitale overheid (Wdo) verplicht (semi)publieke organisaties om identificatiemiddelen (eID’s) van betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot hun online diensten en meerdere eID’s te ondersteunen.
● Ook burgers en ondernemers uit het buitenland moeten kunnen inloggen.
● Integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens mogen nooit in het geding komen.

Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid schrijft voor dat burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar moeten kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Bijvoorbeeld met DigiD en eHerkenning. Overheidsorganisaties zijn niet alleen verplicht om deze bestaande inlogmiddelen te ondersteunen, maar ook eID’s die in de toekomst een rol spelen.
Het realiseren van een verbinding met een identityprovider zoals eHerkenning is geen eenvoudige taak. Wilt u uw diensten via meerdere inlogmiddelen ontsluiten? Dan kan dit zorgen voor een hogere beheerlast en complexiteit. Maar ook veranderingen in de techniek vergroten de complexiteit. Denk bijvoorbeeld aan een migratie naar een SAML-koppelvlak voor DigiD

Nieuwe eID’s

Signicat ondersteunt de digitale overheid. Met de Signicat Identity Broker loggen inwoners en ondernemers makkelijk en veilig in met een online identificatiemiddel. Komen daar later nieuwe inlogmiddelen bij? Dan voegt u deze eenvoudig toe. Zo bent u dus goed voorbereid om ook in de toekomst te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Over Signicat

Signicat, opgericht in 2006, is een toonaangevende leverancier van vertrouwde digitale identiteitsdiensten in heel Europa. Door het meest uitgebreide digitale identiteitsplatform aan te bieden, stimuleert Signicat innovatie en versnelt digitalisering. Sinds maart 2020 heeft Signicat de krachten gebundeld met Connectis, de Nederlandse specialist op het gebied van identificatie, authenticatie en Identity & Access Management.

Gezamenlijk bieden wij het meest uitgebreide portfolio aan identiteitsverificatie- en authenticatieoplossingen in de wereld. Ons platform ondersteunt het volledige identiteitstraject, van identificatie en onboarding door inloggen en toestemming geven, tot en met het ondertekenen van juridisch geldige overeenkomsten. Onze oplossingen maken het mogelijk dat uw klanten inloggen met DigiD, eHerkenning, iDIN en vele andere inlogmiddelen (eID’s) en zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo zorgen wij ervoor dat uw klanten zo gemakkelijk en veilig mogelijk toegang krijgen tot uw online diensten en elektronisch overeenkomsten ondertekenen.

Gerelateerde berichten...

X