Minister Bruijns wil virtuele vindplaats van zorgprojecten

zorgmedewerkers handen zorgsector

Minister Bruins voor Medische Zorg wil zo snel mogelijk een virtuele vindplaats voor zorgprojecten opzetten. Dat betekent dat er een plek komt waar zorgmedewerkers die met een project bezig zijn informatie kunnen vinden over vergelijkbare projecten in andere instellingen.

Zorgmedewerkers kunnen zo leren van anderen en eventuele valkuilen vermijden. Via het platform moeten ze ook steun en advies van collega’s kunnen inwinnen.

De minister schrijft dit in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer. Die werden gesteld naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ van de gelijknamige taskforce.

 

Peer-to-peer

Dit kennisplatform moet een het om een peer-to-peer netwerk, tussen professionals en bestuurders onderling worden. Het bestaat uit een verschillende partijen uit de zorgsector zelf plus vertegenwoordigers van de relevante kennisinstituten. Gezamenlijk bepalen zij aan welke kennis en ervaring de grootste behoefte is. Parijen die nog niet zijn betrokken maar wel willen meedenken kunnen zich aanmelden.

Volgens Bruijns beantwoordt dit vragen als:

  • Wie is nog meer bezig met een vergelijkbaar traject
  • hoe gaan zij met lastige aspecten en/of praktische vragen om
  • wie kan ik benaderen voor meer informatie
  • welke ervaringsdeskundige kan er met mij meedenken?

Met dezelfde beschikbare informatie kunnen professionals beter samenwerken. Ze zijn ook beter in staat hun eigen toegevoegde waarde beter te bepalen.

Volgens de minister hoort daar ook E-health bij, “Doordat steeds meer bedrijven – ook van buiten de zorg – digitale diensten (zoals apps) aanbieden op het gebied van zelfmanagement of diagnostiek, zal de organisatie van de zorg echt veranderen”, stelt de minister in de brief. “Het kennisplatform brengt in kaart welke kennis beschikbaar is, wat de behoefte aan nieuw te ontwikkelen kennis is, en waar knelpunten zitten in kennisdeling en -toepassing.”

Gerelateerde berichten...

X