Minister maakt deel broncode PGB openbaar

Minister Hugo de Jonge gaat een deel van de broncode van het nieuwe PGB-systeem openbaar maken. Dat maakt hij bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om het PGB 2.0-systeem. De bekendmaking zal ergens in de tweede helft van dit jaar gebeuren.

De Jonge vindt dat inzicht in de broncode kan bijdragen aan het succes van het nieuwe systeem. Een PGB (Persoonsgebonden Budget) zorgt dat mensen met een ziekte of beperking thuis zorg kunnen inkopen. Verder vindt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het hoort bij een transparante overheid.

 

Het gaat om

• PGB Portaal (1)
• Processing Engine (2)
• Koppeling service (3)
• GGK Berichten service (4)
• Vecozo Berichten service (5)

Voordat het zover is moeten nog een aantal toetsen worden gedaan. De broncode wordt niet als opensource-software gepubliceerd en ook niet voor hergebruik van derden. Delen van de broncode zijn in het bezit van bijvoorbeeld DSW, die een deel van het hele nieuwe PGD-systeem ontwerpt.

 

PGB2.0-systeem

Het PGB2.0-systeem is volgens de minister een voorbeeld van een maatwerk IT-systeem. Het is samengesteld uit zowel bestaande en zelfontwikkelde applicaties. In het PGB2.0-systeem komen dan ook diverse varianten voor.

1) Deelsysteem Z-Domein (ontwikkeld door DSW/ZN)
a) Kern-applicaties
Deze komen in gebruik bij budgethouders en zorgverleners, maar ook verstrekkers en SVB.
Z gaan over functionaliteit. Denk aan het toekenningsbericht, de zorgovereenkomst, de declaraties, de budgetten, de werkvoorraad, ziekte en herstel, en het gebruikersprofiel.
b) Document-applicaties
Dit zijn de applicaties voor documenten, zoals printen, scannen en opslaan.
c) Ondersteunende applicaties
Dit zijn de applicaties in een ondersteunende rol, bijvoorbeeld om adressen te verifiëren.

2) Deelsysteem F-Domein (ontwikkeld door SVB)

a) Kern-applicaties
Dit zijn de applicaties voor de financiële en de salaris administratie.
b) Ondersteunende applicaties
Dit zijn ondersteuende applicaties, bijvoorbeeld afhandelen van transacties met de bank.

Daarnaast zijn er nog zogenaamde externe applicaties. Zo wordt bijvoorbeeld de DigiD-applicatie gebruikt om budgethouders veilig in te laten loggen.

Keuzes

Het nieuwe systeem hergebruikt een aantal bestaande applicaties in combinatie met het ontwikkelen van eigen applicaties. Een voorbeeld is de applicatie waarmee de salarisadministratie wordt uitgevoerd. Hiervoor is een goede en betaalbare applicatie op de markt beschikbaar.

DSW kiest ook voor een mix. Sommige applicaties zijn specifiek voor PGB2.0 gemaakt, Anderen waren al eerder door DSW ontwikkeld. Deze laatste worden ook gebruikt door DSW zelf en andere zorgverzekeraars.

De minister schrijft: “De gemaakte keuzes voor standaardapplicaties acht ik zeer doelmatig net als het hergebruiken van de applicaties van DSW. Hierdoor waren zowel SVB als DSW in staat snel en met weinig risico’s een goed werkend IT-systeem op te leveren.”

Van de systemen die DSW specifiek ontwierp voor het PGB2.0-systeem, gaat het intellectueel eigendom over naar VWS. Van de overige applicaties van DSW blijft het intellectuele eigendom bij DSW zelf. Wel krijgt VWS een onherroepelijk, niet-exclusief, overdraagbaar, eeuwigdurend recht om deze applicaties te gebruiken (inclusief het verder ontwikkelen op basis van de overgedragen broncode). Deze licentie maakt het niet mogelijk om de broncode van de applicaties die niet specifiek voor het PGB 2.0 systeem zijn ontwikkeld openbaar te maken.

 

Gerelateerde berichten...

X