Nederland ICT: aanbevelingen AWTI snel uitvoeren

Nederland ICT onderschrijft het rapport ‘Klaar voor de toekomst’ dat de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) vorige week uitbracht. Volgens de belangenvereniging  bevat het ‘een scherpe analyse van de rol en betekenis van ICT voor de Nederlandse economie’.

Nederland ICT roept het kabinet op de aanbevelingen van de raad om te zetten in concrete acties. Net als Nederland ICT mist de AWTI een integrale kabinetsvisie op ICT en dus op de digitale economie.

De AWTI stelt vast dat de betekenis van ICT door beleidsmakers wordt onderschat. De adviesraad benadrukt dat ICT de key enabler is voor bijna alle andere key enabling technologies.

De vier aanbevelingen van de AWTI sluiten naadloos aan op de visie en ambitie van Nederland ICT. Dat geldt in het bijzonder voor de aanbeveling om de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit vanuit een integrale visie veel meer te plaatsen in het hart van het beleid. Ook de aanbeveling om het onderwijs in te richten op de eisen die een economie stelt waarin ICT een dominante technologie is, is Nederland ICT uit het hart gegrepen.

De AWTI vraagt het kabinet meer prioriteit te geven aan de ontwikkeling en exploitatie van ICT binnen het innovatiebeleid. Ook de aanbeveling ervoor te zorgen dat de Nederlandse kennisinstellingen kunnen blijven beschikken over een ICT-infrastructuur van topkwaliteit met de daarbij behorende middelen legt de vinger op de zere plek.

De uitvoering van de aanbevelingen draagt volgens de branchevereniging bij aan de ambitie om van Nederland de eerste echt digitale economie van Europa te maken.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...