Nederland ICT wil overgangsregeling voor uitwisselen dataverkeer na no-deal Brexit

Persoonsgegevens uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk kan met een no-deal Brexit een behoorlijke boete opleveren. Branchevereniging Nederland ICT roept de Autoriteit Persoonsgegevens op tot een overgangsperiode  van 15 maanden.

Volgens de branche-organisatie gaat de Brexit zonder deal grote gevolgen hebben voor digitaal verkeer. Als er in de tussentijd niets gebeurt vervallen per 29 maart alle huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Wat daarvoor in de plaats komt blijft waarschijnlijk nog lang onzeker. Een overgangsregeling zou volgens Nederland ICT deze bedrijven de tijd moeten gunnen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

 

Overgangsperiode

“Nu dat akkoord er hoogstwaarschijnlijk niet komt, vragen we de Autoriteit Persoonsgegevens om een overgangsperiode van minimaal 15 maanden”. Dat zegt directeur van Nederland ICT Lotte de Bruijn. “Begin dit jaar gaf de overheid al een zelfde overgangsperiode voor Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd gekregen om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.”

Het probleem is volgens Nederland ICT vooral dat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit een zogeheten ‘derde land’ wordt. In de Europese wet ligt vast dat gegevens van Europeanen die zijn opgeslagen buiten de EU, een gelijkwaardig beschermingsniveau moeten hebben als voor data-opslag binnen Europa.

Het is tot nu toe onduidelijk hoe Europa het niveau van bescherming van data in het VK gaat beoordelen. Afhankelijk van deze beoordeling moeten Nederlandse bedrijven wel of geen aanpassingen doorvoeren.

 

Breder

“Deze onzekerheid treft veel bedrijven en gaat breder dan alleen de ICT-sector,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Denk aan een securitybedrijf dat meekijkt of je website niet wordt aangevallen, waarbij het personeel is gevestigd in Engeland. Of aan een handige app om bestanden te delen met klanten waarvan hun server in Engeland staat. Maar ook een internationaal bedrijf waarvan de helpdesk in Engeland is gevestigd.”

In het Brexit-akkoord dat inmiddels door het Britse parlement is afgeschoten, was afgesproken dat de huidige regels voor de uitwisseling van data tot eind 2020 zouden gelden. Overheden en bedrijven hadden zo de tijd om nieuwe afspraken te maken.

Boetes

Als er geen overgangsperiode komt moeten bedrijven na 29 mei anticiperen op allerlei scenario’s tegelijk. “In theorie kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes gaan uitdelen,” aldus Lotte de Bruijn.

“Maar wat ook kan gebeuren is dat bedrijven het zekere voor het onzekere nemen en allerlei losse nieuwe contracten gaan afsluiten. Dan creëer je een juridische wirwar die achteraf misschien helemaal niet nodig was. Dat jaagt bedrijven enorm op kosten.”

Nederland ICT benadrukt dat de overgangsperiode een tijdelijke maatregel is die bedrijven en overheden de tijd geeft om duidelijkheid te krijgen. “We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd om in gesprek te gaan over de verschillende scenario’s en mogelijke oplossingen,” zegt de Bruijn. “Zodra er meer duidelijk is zullen we onze leden informeren over de maatregelen die ze moeten treffen.”

 

Langere termijn

Op langere termijn zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Een daarvan is dat de EU het Verenigd Koninkrijk op de lijst met veilige landen zet. Bedrijven kunnen dan op dezelfde manier data uitwisselen als pre-Brexit. De EU en het VK kunnen ook tot een nieuwe overeenstemming komen over de bescherming van persoonsgegevens, die vergelijkbaar is met de afspraken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Een derde mogelijkheid is dat het Verenigd Koninkrijk definitief de status krijgt van een ‘derde land’. Bedrijven hebben dan aanvullende juridische instrumenten nodig om data uit te wisselen. Tot slot is er nog steeds een scenario denkbaar waarin de Britten alsnog onderdeel van de Europese Unie blijven. Dan blijft de situatie zoals die nu is en hoeven bedrijven niets te doen.

Workshop

Nederland ICT gaat de komende weken bedrijven voorzien van informatie en praktische handreikingen. Zo is er eind februari een workshop voor zowel leden als niet-leden.

 

Gerelateerde berichten...

X