Nederland loopt voorop in Europa met digitalisering van patiëntgegevens

trackers

Nederlandse zorgorganisaties lopen in Europa voorop met de digitalisering van patiëntgegevens. Het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD) viert in ons land hoogtij.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder een kleine 600 Europese zorg- en ICT-professionals naar zorg-ICT. HIMSS Europa, de not-for-profit zorg-ICT organisatie. 42% van de respondenten werkt in een gezondheidsfaciliteit, 11% is werkzaam in een overheidsinstantie voor gezondheidszorg.

Door de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens zien Nederlandse zorgorganisaties de eigen regie van patiënten zowel als een uitdaging (20%) als een prioriteit.

 

Patiëntdata

Patiëntdata en hoe je daar mee om moet gaan, staan hoog op de prioriteitenlijst van Nederlandse zorgorganisaties. Verreweg de belangrijkste kwestie voor de komende twee tot drie jaar in Nederland is het uitwisselen van digitale patiëntgegevens en medische gegevens met externe organisaties. Dat is niet verwonderlijk gezien de intensieve maatschappelijke discussie over het programma MedMij.

Het laat bovendien zien dat Nederlandse zorgorganisaties bezig zijn met de ontwikkeling van een nieuwe patiëntgerichte benadering van de gezondheidszorg.

Nederland heeft een lichte voorsprong op veel van de andere Europese landen in digitalisering van de zorg. Dat blijkt onder meer uit de hoge digitalisatiegraad van patiëntgegevens en uit het grote aantal ICT-professionals in de zorg.

Toch zegt nog steeds ruim de helft van de professionals in zorg-ICT dat het ICT-budget voor 2017-2018 te laag is. Dat laat aan de ene kant zien dat er met een beperkt budget veel bereikt kan worden, aan de andere kant is dat een verklaring voor het feit dat de digitale volwassenheid van Nederlandse zorgorganisaties relatief laag ingeschat wordt.

 

Positief

Stephen Bryant, Managing Director bij HIMSS Europe, over de bevindingen in het onderzoek: “De resultaten van dit jaar laten enerzijds zien dat Europese professionals positief zijn over de waarde en kracht van zorg-ICT, maar dat er anderzijds nog veel te doen is op het gebied van investeringen, het ontwikkelen van de digitale volwassenheid en het versterken van leiderschap.”

“Het is ook interessant om te zien hoe de prioriteiten voor zorgorganisaties veranderen. Vorig jaar ging het in de antwoorden vooral over het uitwisselen van data. Dit jaar is de implementatie van het EPD de belangrijkste e-health prioriteit voor zorgverleners. In Nederland staat de toegang tot de data voor patiënten bovenaan het lijstje. In Spanje en Scandinavië is de gegevensuitwisseling met externe partners het belangrijkste.”

Volgens de samenstellers laat het onderzoek van dit jaar zien dat relatief weinig Europese zorginstellingen voldoende focus en financiële middelen voor de ICT-voorzieningen hebben om die uitdagingen aan te gaan. Vooral als digitale technologieën uit volle overtuiging en organisatiebreed worden ingezet, dan zul je uiteindelijk een positief effect op de kosten zien.

 

Gerelateerde berichten...

X