Nederlanders willen meer grip op delen van gegevens

data datawarehouses

Nederlanders willen meer grip op het delen van gegevens. Het aantal mensen dat het idee heeft weinig grip te hebben op wat er met hun gegevens gebeurt is gedaald maar nog steeds in de meerderheid. 89% van de mensen geeft dan ook aan meer controle over hun eigen gegevens te willen.

Dat blijkt uit de DDMA Privacy Monitor 2021. De officiele presentatie van de monitor vindt plaats op 26 januari 2021 tijdens een Digital Talk. Aanmelden kan nog.

Vrijwel iedereen (96%) vindt het belangrijk om te kunnen kiezen hoeveel en welke gegevens ze willen delen. Mensen handelen overigens niet altijd naar deze behoefte. Zo bekijkt minder dan de helft van de mensen (48%) op een website eerst de cookiebanner, waarin men kan aangeven welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden, voor ze op akkoord klikken.

Weinig controle

De DDMA Privacy Monitor 2021 laat zien dat Nederlanders steeds positiever zijn over het uitwisselen van hun gegevens met organisaties. Wel hebben de meeste mensen het idee weinig controle te hebben over wat er met hun data gebeurt. Consumentenvertrouwen en veiligheid blijken onmisbaar voor een goed functionerende datagedreven samenleving.

Nederlanders positiever over datagebruik
Het aantal mensen dat sceptisch is over het gebruik van data door organisaties is gedaald (van 25% naar 20%). Ruim driekwart van de Nederlanders begrijpt ook dat organisaties informatie van hen willen om hun marketing effectiever in te zetten of hun toekomstige dienstverlening te verbeteren. 63% is hierbij tevreden met de hoeveelheid informatie die zij aan organisaties geven. Ook vinden meer mensen (van 29% naar 34%) dat de dienstverlening beter wordt als zij data delen, al vormt deze groep nog steeds een minderheid.

De coronacrisis zorgt dat de helft van de mensen (48%) meer nadenkt over het delen van data. 57% van de Nederlanders maakt zich hierbij zorgen over privacy . Dit percentage is even hoog als twee jaar geleden.

Minder dan de helft (42%) vindt dat privacywet AVG voor betere gegevensbescherming zorgt. Niet iedereen is daarbij op de hoogte van de rechten die zij aan deze wet ontlenen. Zo weet 60% dat hij of zij elke organisatie kan vragen om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien. De kennis over de AVG is in vergelijking met het vorige onderzoek in 2019 niet groter, terwijl toen nog een enorme stijging te zien was.

Datagedreven samenleving

Vertrouwen in een organisatie is de basis voor het delen van persoonlijke informatie. 40% noemt vertrouwen als allerbelangrijkste reden om data te delen (in 2019 was dit 37%), bij 55% staat vertrouwen in de top drie.

Duidelijkheid over hoe de organisatie omgaat met data heeft het meest invloed op dit vertrouwen (50%), gevolgd door het hebben van een keurmerk dat aantoont dat een organisatie goed omgaat met data (40%) en de bekendheid van een organisatie (32%). Artsen en ziekenhuizen (80%), banken (59%) en overheidsinstanties (55%) genieten over het algemeen het meeste vertrouwen wat data-uitwisseling betreft. Het vertrouwen in online diensten steeg dit jaar flink.

Mensen laten hun bereidheid tot het delen van gegevens ook sterk afhangen van de manier waarop organisaties met data omgaan. Hoe veilig iemands gegevens zijn is hierbij het meest bepalend (66%). En ook de reden dat gegevens gevraagd worden (63%) en het soort gegevens waar het om gaat (63%) spelen een grote rol. Vrijwel iedereen wil dat organisaties van tevoren duidelijk maken wat de voordelen zijn van data-uitwisseling. Toch beïnvloedden deze voordelen bij slechts 21% de deelbereidheid.

Lees ook:
  • Datakluizen geven gebruikers controle over eigen gegevens terug
  • Storage is storage niet meer – Het echte werk zit in de software-installatie en configuratie

Gerelateerde berichten...

X