Nederlandse bedrijven vorderen miljoenen terug van Stichting Reprorecht

Tientallen Nederlandse bedrijven vorderen miljoenen euro’s terug van Stichting Reprorecht. Deze miljoenen hebben ze de afgelopen jaren naar hun idee ten onrechte betaald. Om terugvordering mogelijk te maken, zijn de bedrijven begin maart het platform ReproClaim begonnen. Het gaat om rond de 20 miljoen euro.

De bedrijven die zich hebben aangesloten bij ReproClaim stellen dat ze door de werkwijze van de stichting zijn misleid. Ieder Nederlands bedrijf krijgt namelijk jaarlijks ‘facturen’ van hen voor het maken van kopieën uit boeken, kranten en tijdschriften.

 

Offertes

Deze facturen zijn feitelijk geen facturen maar offertes. Toch laat de stichting het lijken alsof het een betalingsverplichting is. Als een bedrijf niet betaald komen er aanmaningen, incassoaankondigingen en zelfs brieven op het briefpapier van een incassobureau. Dit zonder dat er enige betalingsverplichting is vastgesteld.

Volgens de aanklager wekt de stichting onterecht de indruk dat  de bewijslast bij de ontvanger ligt. Dit terwijl jaarlijks bijna alle Nederlandse bedrijven een dergelijke ‘factuur’ ontvangen. “Ieder Nederlands bedrijf dat ‘facturen’ van Stichting Reprorecht heeft ontvangen en betaald, kan zich dan ook bij ReproClaim aansluiten.” stelt Reproclaim in een verklaring.

 

Eerlijk Auteursrecht

De kwestie kwam aan het licht door inspanningen van Eerlijk Auteursrecht. Deze onafhankelijke partij deed jarenlang voor bedrijven onderzoek naar het gebruik van informatie en auteursrechtelijk beschermd materiaal. Uit dit onderzoek bleek dat nagenoeg alle onderzochte bedrijven jaarlijks onterechte vergoedingen ontvingen en betaalden.

Eerlijk Auteursrecht heeft dit meermaals aangekaart bij Stichting Reprorecht, maar vooralsnog zonder enig gewenst resultaat. In reactie is Stichting Reprorecht wel een juridische procedure begonnen tegen Eerlijk Auteursrecht, met als enige doel de activiteiten van Eerlijk Auteursrecht te kunnen staken.

Gerelateerde berichten...

X