NEN: Nederlands Technische Afspraak voor Xperience Level Agreement beschikbaar

overleg

De eerste Xperience Level Agreement is klaar. Hij komt van de hand van norminstituut NEN en is de eerste Nederlands Technische Afspraak (NTA). Deze NTA 8038 beschrijft de eisen voor deze XLA-methode voor ICT bij organisaties. NTA 8038 is vrij beschikbaar.

De norm NTA 8038 heet voluit Xperience Level Agreement (XLA*) – Minimale eisen voor het gebruik en implementatie van de XLA-methode’. NTA 8038 is beschikbaar via NEN Connect. Meer informatie over NTA 8038: www.nen.nl/xla.

 

Beter samenwerken

De technische afspraak Xperience Level Agreement is speciaal ontwikkeld voor organisaties die beter willen samenwerken met hun ICT-afdeling. Dat kan overigens ook de ICT-leverancier zijn. Hierbij staat de klantbeleving centraal.

Deze  XLA-methode kijkt verder dan de SLA’s (Service Level Agreements). Klantbeleving en zakelijke impact krijgen hier voorrang boven de technische prestaties. Het bedrijfssucces hangt tenslotte ook af van hoe de rest van de organisatie de beschikbare ICT inzet.

Ontwikkeling NTA 8038

NTA 8038 is door Giarte, Axians, KPN en NEN ontwikkeld. De NTA is niet alleen interessant voor partijen die ICT uitbesteden. Ook ICT-leveranciers die hun dienstverlening beter willen afstemmen op de klant kunnen hier goed mee overweg.

Om iedereen bij te praten organiseren NEN, Giarte, Axians en KPN op 11 juni 2020 een webinar ‘NTA voor XLA: de klantbeleving centraal bij ICT’. Tijdens dit online event wordt u in één uur bijgepraat over NTA 8038 en de XLA-methode. Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

 

Wat is het

Bij de Xperience Level Agreement (XLA)-methode staat bij ICT de klantbeleving centraal. Organisaties kiezen er steeds vaker voor om hun ICT uit te besteden aan externe bedrijven. Uitbestedende organisaties sturen op gedetailleerde contracten en Service Level Agreements (SLA’s).

De focus op technische prestaties in een SLA is te beperkt voor succes. De impact van IT-bedrijven is zo groot dat het kader voor sturing inmiddels te beperkt is. Om vanuit waarde te sturen ontstaat zicht op het grotere plaatje. Dit is het uitgangspunt voor XLA. Voor een heldere aanpak en toetsing is normering van XLA de logische stap.

Klantbeleving

Deze XLA-methode is belangrijk als je wilt voldoen aan aan de moderne prestatie-eisen. Die worden hier vanzelf ingevuld. Klantbeleving en zakelijke impact krijgen daarbij  voorrang boven technische prestaties. Doordat betrokkenen concrete afspraken met elkaar maken en deze meten en rapporteren ontstaat een betere samenwerking tussen de ICT-functie en de organisatie als geheel.

NTA 8038 is interessant voor organisaties die beter willen samenwerken, zowel met hun eigen ICT-afdeling als met hun ICT-leveranciers. Daarmee is deze NTA interessant voor partijen die ICT uitbesteden en voor ICT-leveranciers die hun dienstverlening beter willen afstemmen op de klant.

Live event

Op 11 juni 2020 organiseert NEN samen met Giarte, Axians en KPN het online live-event ‘NTA voor XLA: de klantbeleving centraal bij ICT’. Hierin wordt NTA 8038 ‘Xperience Level Agreement (XLA) – Minimale eisen voor het gebruik en implementatie van de XLA-methode’ toegelicht.

 

Gerelateerde berichten...

X