NTA 8055: herziening afspraken rond internet gebouwen en woningen

Een snelle en betrouwbare verbinding met internet in en om de woning wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om een passende telecom(internet)infrastructuur in en om gebouwen. Om aan te sluiten bij de laatste ontwikkelingen is NTA 8055, ‘Internet in woningen en gebouwen’ daarom herzien.

In diverse marktsectoren verloopt een groot aantal diensten via internet. Nederlandse Technische Afspraak NTA 8055 speelt in op het toenemende gebruik van beeldbellen en streamingdiensten voor muziek, tv en video. Initiatiefnemers voor de herziening van NTA 8055:2018 zijn Techniek Nederland, KPN, VodafoneZiggo en WDTM.

Daarnaast gaat deze NTA in op sectorspecifieke service-eisen. Voor bijvoorbeeld brand-, inbraak- en zorgalarmering is het essentieel dat alarmsignalen te allen tijde de alarmcentrale bereiken, ook als het vaste internet en de stroom uitvallen.

 

Installateurs en monteurs

Deze NTA over ‘internet in woningen en gebouwen’ is vooral bedoeld voor installateurs en monteurs van telecombedrijven, die netwerken aanleggen in woningen. Door te werken vanuit één technische standaard is het mogelijk om verschillende technische oplossingen beter op elkaar te laten aansluiten. Denk aan tv, telefonie, computer, inbraak- en toegangsbeveiliging en eHealth-toepassingen.

NTA 8055 biedt installateurs onder andere houvast bij visuele inspecties, het uitvoeren van metingen en uitvoeren van testscenario’s. Zo wordt uitgelegd welke software en hardware nodig is voor het meten van de internetsnelheid en het testen van de betrouwbaarheid van de verbinding.

Installatiekaarten geven installateurs een overzicht van mogelijke voorzieningen in een woning. Daarnaast bevat NTA 8055 handige woningplattegronden, die schematisch de aanleg beschrijven van aansluitpunten van data- en CATV-leidingen en ‘access points’ voor draadloze data.

 

Aanleiding

De eerste versie van NTA 8055 is in 2018 gepubliceerd en is nu al herzien om beter aan te sluiten bij de behoeften van de groeiende groep gebruikers van sociale alarmering. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de netwerkapparatuur binnen het huis.

 

Gerelateerde berichten...

X