NEN start praktijkrichtlijn voor menselijke kant IT Governance

mensen met radars aan het werk it governance

Norminstituut NEN heeft een start gemaakt voor een praktijkrichtlijn over de menselijke kant IT Governance. Volgens NEN is het niet alleen belangrijk om de besturing goed in te richten. De menselijke kant daarvan krijgt volgens het instituut vaak minder aandacht.

Voor het inrichten van deze ‘zachte’ kant van IT Governance wordt een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) ontwikkeld. NEN is op zoek naar partijen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Standaarden geven de best practices weer. Ook voor IT Governance zijn standaarden ontwikkeld, maar de menselijke kant daarin is nog niet genoeg ontwikkeld. Het gaat bijvoorbeeld om gedrag en sociale factoren. Door de opkomst van open en big data, blockchain en kunstmatige intelligentie is er steeds meer aandacht voor sociale en ethische vraagstukken.

 

NEN-ISO/IEC 38500

Een belangrijke norm over IT Governance is NEN-ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT for the organization’. Dit is één van de weinige standaarden die vanaf het begin aandacht had voor menselijk gedrag.

Toch gaat dat niet verder dan een verzameling principes. Dit is onvoldoende concreet om in de praktijk toe te passen en zodoende houvast te bieden. Deze nieuwe NPR gaat hier verandering in brengen.

Met de nieuwe NPR wordt concreet hoe NEN-ISO/IEC 38500 in de praktijk kan worden toegepast om de harde én de zachte kant van IT Governance in te richten. De NPR wordt opgesteld door een groep van experts die gebruik maken van inzichten vanuit de praktijk en de wetenschap.

Deze experts komen uit de normcommissie IT Service management en IT Governance. Ook de interessegroep Governance van het KNVI is bij dit project betrokken. De NPR wordt in eerste instantie ontworpen voor de Nederlandse markt.

 

Augmented intelligence

In september stelde Elif Tutuk, senior director van Qlik Research op ictmagazine.nl  dat een goede beslissing op IT-gebied alleen maar goed wordt met menselijke intuitie.

Aan het technologiewoordenboek kan een nieuwe term worden toegevoegd: augmented intelligence. Hiermee bedoelen we dat AI complementair is aan de mens. Het vormt zich als een schil om de mens heen, voorziet hem of haar van relevante informatie op het juiste moment, maar neemt niet zelf de beslissing. Want voor een goede beslissing is vaak menselijke intuïtie nodig.

Gerelateerde berichten...

X