“Netwerkbeheer beweegt zich naar de cloud”

technologie

Ruim één op de vijf bedrijven (21%) gebruikt op dit moment al een pure cloudoplossing voor het beheer van zijn netwerkinfrastructuur. Meer dan de helft (52%) gebruikt een hybride systeem van cloud en on-premise oplossingen, en ongeveer een kwart (27%) kiest momenteel nog steeds voor een puur on-premise model. Dit blijkt uit 0nderzoek van techconsult in opdracht van LANCOM Systems

Netwerkbeveiliging is grootste uitdaging

Meer dan de helft van de respondenten (52%) ziet netwerkbeveiliging als de belangrijkste uitdaging. Daarnaast beoordeelt 46 procent de investeringen van hun eigen bedrijf in moderne netwerkbeveiligingsoplossingen als laag of onvoldoende. Een ander aspect waar bedrijven zich zorgen over maken is het gebrek aan IT-specialisten. Voor meer dan de helft (51%) is het gebrek aan gekwalificeerd IT-personeel voor netwerkbeheer een belangrijk obstakel.

De derde belangrijke uitdaging die door IT-managers wordt aangehaald, zijn netwerkstoringen die optreden tijdens het oplossen van problemen. Tijdens het oplossen van problemen is het netwerk vaak niet volledig operationeel en kwetsbaar voor beveiligingsproblemen. Ongeveer een derde van de respondenten (32%) zegt regelmatig last te hebben van langdurige uitval. Bijna evenveel mensen noemen een gebrek aan netwerkautomatisering (31%) en onvoldoende netwerktransparantie (27%) als belemmeringen.

Cloud-native netwerkbeheer

Hoe willen bedrijven deze complexe problemen aanpakken? Een duidelijke meerderheid (85%) van degenen die nu nog gebruik maken van hybride en on-premise oplossingen, is van plan om binnen de komende vier jaar over te stappen op cloud-native netwerkbeheer. Slechts 10 procent wil vasthouden aan een on-premise oplossing. Als redenen hiervoor worden een gebrek aan vertrouwen, zorgen over compliance en angst voor toegang door derden genoemd.

Holistische beveiliging

Daarentegen ziet de helft van de respondenten (50%) databeveiliging en -integriteit juist als de grootste voordelen van cloudoplossingen. In combinatie met beveiligingsdashboards, inbraakdetectie en -preventie en firewalls als Secure Web Gateways ontstaat zo een holistische oplossing voor netwerk- en databeveiliging. Als bedrijven bovendien voor een Europese provider kiezen, vermijden ze onnodige risico’s met betrekking tot databescherming, compliance en toegang door derden.

Financiële besparingen

38 procent van de respondenten verwacht ook dat er minder onderhoud, service en support nodig is, omdat deze taken grotendeels worden geautomatiseerd als het netwerkbeheer vanuit de cloud wordt uitgevoerd. Dit kost niet alleen minder tijd en moeite, maar levert ook financiële besparingen op. Bijna de helft van de bedrijven (48%) hoopt op aanzienlijke kostenbesparingen door voor een cloudoplossing te kiezen.

Individueel aanpasbare configuraties

Daarnaast scoort de cloud punten op het gebied van flexibiliteit en schaalbaarheid. Apparaat configuraties kunnen snel en individueel worden aangepast en nieuwe locaties kunnen met een paar muisklikken op het bedrijfsnetwerk worden aangesloten. Ruim één op de drie bedrijven (37%) ziet dit als een belangrijk voordeel van netwerkbeheeroplossingen vanuit de cloud.

Gerelateerde berichten...

X