1 min Leiderschap

Aafje door inhaalrace klaar voor transformatie AWBZ

Aafje door inhaalrace klaar voor transformatie AWBZ

ICT heeft keten inzichtelijk gemaakt

 

Iedere zorgorganisatie die nu nog grotendeels uit de AWBZ wordt gefinancierd maakt zich klaar voor ‘de transitie’. Per 1 januari 2015 gaan veel zaken die nu nog via de AWBZ geregeld worden (verzorgingshuizen bijvoorbeeld) over naar de WMO. In deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning is niet de overheid maar de gemeente verantwoordelijk voor de zorg. 

Ouderenzorgorganisatie Aafje, actief in de regio Rotterdam, keek welke rol ICT in de nieuwe organisatie kan spelen.  Twee jaar geleden startte zij met een inhaalrace op ict-gebied, die ertoe leidde dat de keten voor het eerst echt inzichtelijk en veel efficiënter is geworden. Kortom: Aafje is klaar voor 2015.

Aafje realiseert zich dat juist in de zorg kwaliteit, kosten en opbrengsten nauw zijn verbonden aan de inzet van personeel. Informatievoorziening over deze aspecten is daarbij cruciaal geworden.  Directeur Bedrijfsvoering Frits van der Velden vertelt alles over de veranderingen die Aafje doormaakte, waar Aafje nu staat en wat er nog staat te gebeuren op ICT-gebied.

 Lees het hele verhaal online of in het septembernummer van ICT/Zorg