3min Security

“Aantal slachtoffers cyberafpersing neemt toe”

“Aantal slachtoffers cyberafpersing neemt toe”

Het aantal slachtoffers van cyberafpersing is afgelopen jaar wereldwijd met 46 procent gestegen ten opzichte van 2022. Dat is een van de opvallende conclusies uit het rapport ‘Security Navigator 2024’ van Orange Cyberdefense. Volgens het rapport zijn grote ondernemingen het meest getroffen door deze vorm van cybercriminaliteit.

Het jaarlijkse Security Navigator-rapport combineert, verzamelt en analyseert data afkomstig uit een brede reeks bronnen. De onderzoekers schetsen hierin een breed en complex beeld van de cybersecuritywereld en belichten deze vanuit technische, sociale, geopolitieke en economische invalshoeken. Dit zijn de meest opvallende conclusies uit het rapport:

1. Cyberafpersing wereldwijd in de lift

De afgelopen 12 maanden nam het aantal slachtoffers van cyberafpersing wereldwijd toe met 46%, het hoogste aantal ooit geregistreerd. Grote ondernemingen waren het vaakst slachtoffer (40%), met een gestage toename van organisaties die meer dan 10.000 mensen in dienst hebben. Deze trend werd verergerd door een enkele dreigingsactor: Cl0p. Deze buitte in 2023 twee grote kwetsbaarheden uit. Kleine organisaties maken een kwart (25%) uit van alle slachtoffers, op de voet gevolgd door middelgrote bedrijven (23%).

2. Hacks blijven de meest prominente securitydreiging

De onderzoekers van Orange Cyberdefense noteerden in 2023 30% meer ‘events’ dan in 2022. In 19% van de gevallen ging het om bevestigde securityincidenten. Een derde daarvan valt onder de noemer ‘hacking’, en vormt daarmee de grootste categorie cyberdreigingen. Misbruik (16,6%) en malware (12,98%) nemen respectievelijk de tweede en derde plaats in.

3. Maakindustrie het vaakst slachtoffer

De meeste geregistreerde incidenten vonden net als voorgaande jaren plaats in de maakindustrie (32,43%). Detailhandel (21,73%) en de dienstensector (9,84%) bekleden respectievelijk de tweede en derde plaats.

4. Fors meer aanvallen in India, Oceanië en Afrika

Opvallend zijn de grote toenames ten opzichte van vorig jaar van slachtoffers in India (+97%), Oceanië (+73%) en Afrika (+70%). Overigens blijven grote, Engelssprekende economieën het zwaarst getroffen door cyberaanvallen. Wel zijn er grote verschillen in de geografische spreiding van de slachtoffers. Meer dan de helft (53%) van de slachtoffers heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (6%) en Canada (5%).

5. Endpoints het vaakst doelwit

Apparaten van eindgebruikers zijn het vaakst slachtoffer van een cyberincident (27,7%). Servers volgen met 27,34% daar vlak achter. Van alle incidenten is 37,45% afkomstig van interne actoren. De grootste bedreiging komt nog altijd ‘van buiten’: 43,6% van de incidenten is afkomstig van externe actoren.

6. Hacktivisme neemt een vlucht

In de afgelopen twee jaar is een opvallende stijging zichtbaar van hacktivisme met een politieke of sociale motivatie. De oorlog in Oekraïne is daarbij een belangrijke factor die dit verschijnsel in Europa aanwakkert. Hacktivistische groepen die Rusland of Oekraïne steunen, hebben een recordaantal aanvallen uitgevoerd, vooral gericht op Oekraïne, Polen en Zweden. DDoS-aanvallen zijn het meestgebruikte aanvalswapen van hacktivisten.

Andere geopolitieke spanningen, zoals het recente conflict tussen Hamas en Israël, waren ook de voedingsbodem voor nieuwe hacktivistische groepen. Europa was het doelwit van 85% van alle hacktivistische aanvallen die in 2023 plaatsvonden, gevolgd door Noord-Amerika (7%) en het Midden-Oosten (3%). De meeste landen die zwaar getroffen werden door het hacktivisme, liggen geografisch dicht bij de oorlog tegen Oekraïne.

7. Cognitieve aanvallen nemen toe

Zogeheten ‘cognitieve aanvallen’ komen steeds vaker voor. Dit zijn cyberaanvallen die niet zozeer gericht zijn op het verstoren, stelen, lekken of vernietigen van systemen of gegevens, maar op het beïnvloeden van de publieke opinie. Deze aanvallen hebben niet alleen impact op de digitale wereld, maar ook op de fysieke realiteit. Omgekeerd kunnen fysieke gebeurtenissen ook cyberaanvallen uitlokken van kwaadwillende actoren. Dit kan leiden tot een toename van geopolitieke conflicten.