Actiegroep in kort geding om HONOS-vragenlijsten

Actiegroep in kort geding om HONOS-vragenlijsten

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ sleepte afgelopen vrijdag de Nederlandse Zorgautioriteit in een kort geding voor de rechter om de invoering van de verplichte HONOS-vragenlijsten. De uitspraak volgt over twee weken.

Als de actiegroep gelijk krijgt zal de verplichte aanlevering van de omstreden HONOS-vragenlijsten worden uitgesteld tot er een definitieve uitspraak is in een reguliere rechtszaak. Het gaat om  de vragenlijsten die behandelaars sinds 1 juli moeten inleveren. Behandelaren moeten daar verplicht allerlei gevoelige informatie over de behandeling van hun cliënten invullen. Leveren ze deze informatie niet aan, dan ontvangen ze een boete van de NZa.

De NZa stelt dat ze de gegevens willen gebruiken om de lange wachtlijsten in de korten. De actiegroep, die bestaat uit een groep psychiaters, psychologen en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vinden het privacyschending, zeker omdat de gegevens terechtkomen in een grote databank.

Privacyschending

De eisers vinden het doel van de NZa op zich wel te begrijpen, maar de manier waarop dit gebeurt vinden ze “onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten”. De groep is bang dat mensen met mentale problemen “minder geneigd zijn om vrijuit te spreken over wat hen dwars zit, wanneer ze weten dat deze informatie wordt opgeslagen in een databank van de overheid”. Dat de gegevens volgens de NZa niet expliciet zijn gekoppeld aan persoonsgegevens, maakt daarbij niet uit.

Bovendien blijkt uit een peiling door belangenbehartiger MIND dat de meerderheid van de mensen die afgelopen jaar een ggz-behandeling kreeg, niet weet van de verplichte gegevensdeling met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze kregen bovendien niet de kans om bezwaar in te dienen. Naar schatting gaat het nu om gegevensverzameling van ongeveer 800.000 mensen die in de periode van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 ggz-hulp ontvingen.

De advocaat van de actiegroep zette in op een voorlopige voorziening via een kort geding en een reguliere rechtszaak. Als de actiegroep het geding wint. zal de rechtbank de verplichte aanlevering van de vragenlijsten stopzetten totdat er een definitieve uitspraak ligt over de rechtmatigheid van dit plan.

Lees ook: