Afdeling ICT moet innovatieve I&T worden

Afdeling ICT moet innovatieve I&T worden

Innovatie is een sleutelactiviteit van de afdeling ICT, maar tegelijkertijd betekent het ook altijd breken met het bestaande, op een onverwachte manier de gebaande paden verlaten. Innovatie kun je dan ook niet organiseren middels een proces, een proces is juist een gebaand pad. Een innovatieproces is een gebaand pad dat erop gericht is de gebaande paden (planmatig?) te verlaten. Daar kan nooit iets verrassends uitkomen.

Om te innoveren zijn twee voorbereidende stappen nodig: begrijpen wat het innovatief vermogen van de organisatie is en het daadwerkelijk organiseren van het innovatief vermogen. Daarna kan er gewerkt worden aan het verkennen en bedenken van mogelijke toekomstige businessmodellen. Voordat inzicht wordt verkregen in het huidige innovatieve vermogen, eerst antwoord op de vraag: wat is er nodig om innovatief te zijn?

Alle verbetering in de wereld is voorafgegaan door een meningsverschil. Iemand die zei: “Volgens mij moeten we dat heel anders gaan doen.” Dat betekent natuurlijk niet dat ieder meningsverschil tot innovatie leidt, maar het betekent wel dat we de juiste meningsverschillen moeten koesteren.

Hoe veelzijdiger de mensen zijn en hoe groter de verscheidenheid van die mensen is, hoe meer meningsverschillen er zijn, en juist de meningsverschillen van de juiste soort. Nieuwsgierigheid is van al die veelzijdigheid en verscheidenheid de belangrijkste bron.

Al die productieve meningsverschillen kunnen alleen maar ontstaan als die diversiteit elkaar ook daadwerkelijk kan ontmoeten. In organisaties, waar iedereen zijn eigen cubicle, kamertje, afdelingsgrenzen, strakke procesverantwoordelijkheden en andere grenzen heeft, is het innovatief vermogen laag, zelfs als de diversiteit groot is.

Voor innovatief vermogen is het belangrijk dat al die diversiteit elkaar ook daadwerkelijk kan ontmoeten. Steve Jobs ging daarin zelfs zo ver dat hij bij het ontwerpen van bedrijfsgebouwen de toiletten op één centrale plaats zette, om toevallige ontmoetingen te stimuleren. Ook stuurde hij bewust op de lengte van de wachtrijen in de kantine: niet te lang, want dat irriteert, maar wel lang genoeg om toevallige ontmoetingen/gesprekken uit te lokken.

Als al die diversiteit elkaar daadwerkelijk kan ontmoeten, dan kan er verbinding ontstaan, chemie. Diversiteit, ontmoeting, chemie en omgaan met verandering, ze bepalen samen de potentie van de organisatie om innovatief te zijn. Verhoging van het innovatief vermogen begint dus met een interne analyse: Hoe groot is in potentie ons innovatief vermogen, waar schiet het te kort en wat kunnen we doen om het (ingrijpend) te verhogen?

75 procent van de succesvolle CEO’s IT de meeste credits van hun succes, en niet omdat ze zo goed hebben bezuinigd. Tegelijk geven 75 procent van de niet-succesvolle CIO’s IT de schuld van hun falen, en niet omdat de kosten te hoog waren. Iedere ambitieuze organisatie heeft recht op, niet een afdeling ICT, maar op een innovatieve een I&T-afdeling die daadwerkelijk wil bijdragen aan het succes van de eigen organisatie. I&T mag de organisatie niet in de steek laten.

Lees het hele verhaal online of in ICT/Magazine van september.