CIO’s kiezen niet voor jong talent om snel projecten te starten

CIO’s kiezen niet voor jong talent om snel projecten te starten

Voor 66 procent van de CIO’s is kennisborging op de lange termijn de belangrijkste reden om jonge IT’ers aan te nemen. Uitbreiding (57%) en inbreng van nieuwe kennis en dynamiek (56%) staan op de tweede en derde plaats. Voor IT-managers (90%) en HR-managers (65%) is de inbreng van nieuwe kennis de hoofdreden om jong talent aan te trekken.

Opvallend is dat HR-managers (60%) met jong IT-talent ook snel nieuwe projecten willen opstarten. Zowel door CIO’s (0%) als IT-managers (8%) wordt dit echter zelden aangegeven als drijfveer om jong talent aan te nemen. Procam, de ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent, deed onderzoek onder 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers via de Pre-flight checklist.

HR-managers en IT-talent niet op één lijn
Aan de hand van de Schein waardenlijst is vastgesteld wat HBO en WO ICT-studenten de belangrijkste aspecten vinden ten aanzien van hun baan. Deze lijst is tevens voorgelegd aan de respondenten van de Pre-flight check. Opvallende verschillen tekenen zich direct af. Er kan geconcludeerd worden dat CIO’s en IT-managers veel beter op één lijn zitten met het IT-talent dan HR-managers. De HR-manager kiest in het onderzoek voor twee waarden die in de top drie van IT-talent niet voorkomt. Ook wordt duidelijk dat HBO en WO talent sterk van elkaar verschilt. Vooral de belangrijke waarden van de HBO’ers, baanzekerheid en goede balans tussen werk en privé, worden door IT-managers en CIO’s niet in de top drie geplaatst.

George van Buysrogge, oprichter/directeur van Procam: “Geen branche in Nederland ontwikkelt zich zo snel als de IT-branche. Er is daarom grote vraag naar IT-talent. Zoals de uitkomsten van het onderzoek laten zien, verschilt de motivatie om voor jonge IT’ers te kiezen. Belangrijk is echter dat CIO’s, IT- en HR-managers zich niet blind staren op de eigen beweegredenen. Focus op de motivatie van het talent om bij een IT-organisatie te gaan werken. Zeker in de IT, waar jong talent keuze te over heeft. Wees eerlijk over wat de organisatie te bieden heeft, maar durf ook te veranderen. Dit maakt de organisatie niet alleen dynamisch, maar leidt bovenal tot een prettige werkplek voor IT-starters om te beginnen aan een prachtige loopbaan.”

Het onderzoek
Procam doet continu onderzoek naar de IT-markt, de wensen van jong hoogopgeleid IT-talent en de HR-issues bij IT-organisaties. Voor dit onderzoek heeft Procam de TalentTool ontwikkeld, waarmee starters op de IT-arbeidsmarkt een persoonlijke infographic kunnen maken door een aantal vragen in te vullen. Voor organisaties heeft Procam de  Pre-flight checklist gelanceerd, waarmee CIO’s, HR-managers en IT-managers hun eigen visie op de IT-arbeidsmarkt kunnen afzetten tegen de wensen en eisen van jong talent. De resultaten van beide onderzoeken zijn tegen elkaar afgezet om beide werelden met elkaar te vergelijken.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier terug te vinden