Connectiviteit Nederland toonaangevend maar ook onder druk

Connectiviteit Nederland toonaangevend maar ook onder druk

De digitale connectiviteit van Nederland is nog altijd toonaangevend, maar staat op een cruciaal punt onder druk. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Glasvezel in Stad & Land’ van brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA).

Hoewel de uitrol van glasvezel voor huishoudens de afgelopen jaren een flinke versnelling doormaakte, heeft Nederland de komende jaren een flinke uitdaging om haar reputatie voor uitstekende connectiviteit vast te kunnen houden. “Ons nationale glasvezelnetwerk voor zowel consumenten als het bedrijfsleven is voorbereid op de toekomst”, zegt Andrew van der Haar, directeur van de FCA. “We zien echter dat als het gaat om internationale connectiviteit, er helaas te lang geen gerichte actie is ondernomen. Het gaat dan specifiek om zeekabels die Nederland verbinden met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ondanks dat de FCA en andere brancheorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven hier al jaren over aan de bel trekken, is deze kwestie steeds benaderd als een die moet worden opgelost door de markt. Het lukt de markt niet goed om dit soort grootschalige projecten aan te zwengelen. We zijn blij dat er nu een Zeekabel Coalitie is waarin ook de overheid is vertegenwoordigd, maar dat heeft nog niet tot concrete projecten of initiatieven geleid.”

Het belang van nieuwe zeekabels moet niet onderschat worden, aldus Van der Haar. “Hoewel zeekabels een relatief kleine schakel lijken in het geheel aan netwerken in Nederland en daarbuiten, zijn zij de ruggengraat van het mondiale internet.  Voor intercontinentaal verkeer is het belangrijk dat veel capaciteit beschikbaar is omdat er maar een paar ‘vaargeulen’, zeekabels, zijn waar de data doorheen kan. Op de plek waar die zeekabels aanlanden, vindt logischerwijs ook de verdere distributie van die data plaats, met alle positieve neveneffecten die dat heeft voor het digitale ecosysteem. Zonder dit soort kabels is de distributiefunctie ook minder voor de hand liggend. Het verdienvermogen van Nederland komt daardoor in het gedrang.”

Verglazing van Nederland

Positief is dat de verglazing van Nederlandse huishoudens snel dichterbij komt. Hoewel een groep van zo’n 19.000 huishoudens in de zogenaamde ‘onrendabele top’ nog zal moeten wachten op een glasvezelaansluiting, zullen de overige 8 miljoen huishoudens binnen enkele jaren gebruik kunnen maken van de snelle verbindingen.

Van der Haar: “In Nederland wordt nog steeds in rap tempo glasvezel uitgerold. Hoewel er enkele kinken in de kabel zijn, zoals aansluitingen die niet afgemonteerd kunnen worden door een gebrek aan gekwalificeerd personeel, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Wel is het zaak dat voor de zogenaamde onrendabele top snel een op lossing wordt gevonden. Deze groep van zo’n 19.000 huishoudens bevindt zich in gebieden waar de aanleg van glasvezel commercieel niet rendabel is. Vaak komt dit door de grote afstanden die overbrugd moeten worden of de complexiteit van graafwerkzaamheden. (Demissionair) minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven de oplossing daarvoor voorlopig aan de markt over te laten.

Gezien het gebrek aan commerciële prikkels om deze huishoudens te verglazen, is het sterk de vraag of de markt op dit punt in beweging komt. Op een totaal van 8 miljoen huishoudens lijken 19.000 er niet veel, maar het is niet te verkopen dat deze huishoudens verstoken blijven van stabiele, hoogwaardige glasvezelverbindingen vanwege hun ligging. Als Nederland haar ambities voor de digitale economie serieus neemt, zorgen we ook voor de huishoudens die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Lees ook: