2min Security

Cyberoefening ISIDOOR groot succes

Cyberoefening ISIDOOR  groot succes

Ruim 200 spelers uit zowel de publieke en de private sector deden van de afgelopen week mee aan de operationele cyberoefening ISIDOOR.

Op initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) simuleerden publieke en private partners cyberincidenten, met datalekken en kwetsbaarheden in systemen. De overheid moest in samenwerking met publieke en private partijen beslissingen nemen over de operationele respons.

De oefening was bedoeld om de samenwerking en coördinatie te testen bij een escalerende cybercrisis. Naast alle operationele diensten op het gebied van cyber security hebben ook diverse departementen, uitvoeringsorganisaties en partners uit onder meer de telecom- energie- en financiële sector mee geoefend.

De oefening begon met een decentraal deel (22-24 juni) waarbij deelnemers in hun eigen werkomgeving oefenden en een centrale oefendag (25 juni) waarbij centraal gezamenlijk een afsluitende oefening werd uitgevoerd.

Het belang van oefenen

In Nederland werken veel private en publieke partijen samen in de respons op cybercrises en –incidenten. Het Nationaal Cyber Security Centrum (onderdeel van de NCTV) coördineert deze samenwerking. De oefening ISIDOOR had tot doel om de afspraken op dit terrein te testen en zo de samenwerking verder te verbeteren. Oefeningen, zoals ISIDOOR, zijn van groot belang om deze ontwikkeling en meer specifiek de Nederlandse capaciteit voor respons op cyberincidenten en crises vorm te geven. Publiek-private samenwerking is daarbij van groot belang; het overgrote deel van de ICT-infrastructuur in Nederland in handen is van private partijen en het beschermen van vitale belangen in het digitale domein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

 

Versterking digitale veiligheid van Nederland

Cyberincidenten die zich de afgelopen paar jaar hebben voorgedaan laten zien hoe kwetsbaar de Nederlandse samenleving is als gevolg van de steeds verder toenemende digitalisering. Het verhogen van de digitale weerbaarheid van Nederland is daardoor van groot belang. Met de vaststelling van de tweede Nationale Cyber Security Strategie is daarom besloten tot het uitwerken van een integrale aanpak van cyberdreigingen. De oefening is uitwerking van een van de acties binnen deze aanpak.