Digitalisering: even een hoofdpijnpilletje printen

Digitalisering: even een hoofdpijnpilletje printen
Je hoeft geen metaalbedrijf meer te zijn om metalen onderdelen in elkaar te zetten. Je hebt alleen maar een goede 3D-metaalprinter nodig en een goed productontwerp et voilà: draaien maar! Nog even en je hoeft ook geen chemieconcern meer te zijn om chemische stoffen te kunnen produceren. Door de ‘disruptive technology’ van het nanoprinten doen zich aardverschuivingen voor in kernsectoren van onze economie. Intussen zijn de meeste managers er bij lange na niet klaar voor.
Dit metaalprinten doet al enigszins science fiction-achtig aan, maar het is nog maar het begin van de printing science faction die zich voor onze ogen ontrolt. De vakterm ervoor is: additive manufacturing. Additive wil zeggen: je haal niks weg (zoals bij slijpen, frezen, hakken of beitelen), maar je voegt juist iets toe: kunststof, metaal of biologisch of chemisch materiaal. Heb je hoofdpijn? Dan print je toch even een paracetamolletje?

Het gevolg van al deze technologische doorbraken is dat economische kernsectoren op hun grondvesten zullen schudden. Wat eerder gebeurde in de muziekindustrie, de boekenbranche en de reisbranche staat nu op stapel voor de ‘harde kern’ van onze industrie: de metaal-, de bouw- de farmaceutische industrie en de chemie. De digitalisering zet nu stevig zijn tanden in die harde kern. Met de bekende gevolgen; iedereen kan je concurrent worden, ook het meest branchevreemde buitenbeentje en alles zal nog sneller moeten. Nog veel en veel sneller.

De volgende vraag is of managementteams inmiddels hun strategie aan deze imposante golf van aanstormende disruptive digitale technologieën hebben aangepast. Het antwoord op deze vraag luidt ‘nee’.

Het Financieel Dagblad publiceerde onlangs op zijn website een digitale disruptiemeter. De gedachte daarachter is dat bedrijfsactiviteiten in negatieve zin vatbaar zijn voor digitale disruptie als ze 1) niet transparant zijn, 2) niet efficiënt zijn en 3) weinig keuzevrijheid bieden.

Wat opvalt is dat alle sectoren, gesteld dat we ook de start-ups als een sector mogen aanmerken, op een onvoldoende uitkomen. Telecom, vastgoed, de financiële- en de transportsector zelfs op een hele zware onvoldoende. De overheid ontbreekt geheel in de peiling van het FD.

Lees het hele verhaal van Fred Teunissen online of in ICT/Magazine van april 2015.