2min Security

DNB: snelle innovatie kan gevaar voor banken worden

DNB: snelle innovatie kan gevaar voor banken worden

De financiële sector, en met name de traditionele banken, kunnen schade oplopen door de snelle technologische innovatie, met name gerelateerd aan ICT. Het kan een eventuele economische crisis verergeren. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS).

Het halfjaarsrapport beschrijft met name systeemrisico’s die hele groepen van instellingen en hele sectoren kunnen raken en zelfs het Nederlandse financiële stelsel en economie kunnen ontwrichten. Het rapport voorspelt niet, maar analyseert op basis van de ontwikkelingen, de mogelijke scenario’s.

DNB noemt in haar rapport dit keer vooral de opkomst van betaal-apps die de banken omzeilen, blockchaintechnologie dat ervoor zorgt dat financiële transacties openbaar worden, en online krediet zoals crowdfunding en peer-to-peernetwerken.

DNB stelt dat innovatie op zich goed is omdat het de markt efficiënter kan maken. Wel kan de stabiliteit er onder lijden. Waar de voorbode van de afgelopen financiële crisis het opknippen en doorverkopen van dubieuze hypotheken was, zou deze keer de innovatie op ict-gebied een rol kunnen spelen.

Volgens De Nederlandse Bank zouden bedrijven en particulieren die rechtstreeks geld van elkaar lenen minder goed in staat zijn de risico’s die ze daarbij lopen juist in te schatten. “Stel dat het een tijd economisch slecht gaat, gaan zij er waarschijnlijk eerder toe over om massaal hun geld terug te trekken en maken zo een financiële crisis erger,” stelt DNB.
De toezichthouder kijkt om die reden ook met wat zorg naar vernieuwende vormen van geautomatiseerde beleggingsadviezen die op basis van big data worden afgegeven. Schokken op de financiële markten kunnen daarmee versterkt worden.

DNB zoekt in dit alles naar een zorgvuldige balans tussen openstaan voor nieuwe initiatieven en in de gaten houden van de risico’s die dat kan opleveren. Het tempo van de technologische innovatie ligt volgens de toezichthouder momenteel hoog. Toch is ingrijpen nog niet nodig omdat het ook niet helpt om innovatie af te remmen of in de weg te zitten. Wel wordt gedacht aan uitbreiding van zowel het toezicht als de regelgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om afgifte van tijdelijke vergunningen voor nieuwe en experimentele financiële diensten.

DNB werkt overigens samen net de AFM (Autoriteit Financiële Markten) aan een deskundig innovatienetwerk waar bedrijven uit de financieel-technische sector terecht kunnen met vragen.