1 min Zorg

EU: 4 mln voor onderzoek naar robots in de zorg

EU: 4 mln voor onderzoek naar robots in de zorg
De Europese Commissie heeft 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een driejarig onderzoek naar robots in de zorg. Het project genaamd ENRICHME, is gericht op sociale robots en slimme woonomgevingen. Deze vormen van kunstmatige intelligentie moeten uiteindelijk zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Het project start vanaf vandaag en is vooral gericht monitoren en stimuleren van ouderen met beginnende dementie, ondersteuning van mantelzorgers en op de grotere sociale inclusie van beide groepen.

Het is de bedoeling dat door het onderzoek robots met kunstmatige intelligentie verder worden ontwikkeld. Vooral de mens-techniek-interactie zal worden verbeterd. Ook de lerende software-algoritmes worden onder de loep genomen.

Een samenwerkingsverband van Europese bedrijven en instellingen, waaronder Smart Homes, dat als kennisinstelling al zeven jaar onderzoek doet naar sociale robots in de zorg, gaat het onderzoek uitvoeren.

De nieuw ontwikkelde technologieën en diensten worden na de onderzoeks- en testfase snel in de praktijk getest en verder ontwikkeld. Bij het onderzoek zelf zijn de eindgebruikers langdurig betrokken.