Falen van IT-projecten vaak te wijten aan slechte regie

Falen van IT-projecten vaak te wijten aan slechte regie

Het mislukken van projecten met een grote IT-component is in meer dan de helft van de gevallen (68 procent) te wijten aan een slechte besturing ervan. Dit blijkt uit onderzoek van Cerios, specialist in IT-projecten, onder 50 respondenten, aangevuld met tien diepte-interviews.

De respondenten geven meer factoren aan die van belang zijn voor het welslagen van een IT-project, zoals een realistische planning (84%), een goede controle over de voortgang (78%), voldoende meet- en beslispunten (70%) en het behapbaar maken van de complexiteit van het project (70%). Andere oorzaken die kunnen leiden voor het mislukken van IT-projecten zijn de aanpak van het project (40%) en de samenstelling van het projectteam (36%).

Eigenschappen projectteam
Een goed uitgebalanceerd samengesteld projectteam, heeft een grote invloed op het slagen van een project. Sterker nog, de houding en het gedrag van de teamleden – zoals communicatieve vaardigheden en het vermogen om samen te werken – blijken een grote bottleneck tijdens projecten. 36 procent van de respondenten wijst dit aan als reden van het falen. Op de tweede plaats komt met 26 procent het gebrek aan professionele vaardigheden (zoals het vermogen om kennis en ervaring toe te passen) binnen het team. Op de respectievelijk derde en vierde plaats komt de kennis van de teamleden (16%) en de ervaring van de teamleden met vergelijkbare projecten (12%). Deze resultaten liggen geheel in lijn met de eigenschappen die respondenten als meest belangrijk ervaren bij het samenstellen van het team voor een project. Houding en gedrag worden ook hier aangewezen als de belangrijkste eigenschap voor een succesvol team.