Gemeenten: ICT-kosten per inwoner lager

Gemeenten: ICT-kosten per inwoner lager

De gemiddelde kosten per inwoner voor ICT vielen in 2014 3 procent  lager uit dan het jaar ervoor. Per inwoner gaven gemeenten 72 euro aan ICT-kosten uit. Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I Partners. Het onderzoek vond plaats in 24 gemeenten die samen 1,3 miljoen inwoners hebben.

De lichte daling komt vooral door een daling van de personeelskosten. Gemeenten huurden minder mensen in. De softwarekosten stegen daarentegen licht.

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners maken hogere kosten voor ICT. Zij gaven in 2014 gemiddeld 73 euro per inwoner meer uit dan kleine, die rond de 67 euro per inwoner besteedden.

 

Burgerzaken geeft meer uit
De hoogste ICT-kosten komen vooral voor rekening van afdelingen als Burgerzaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Beiden maken gemiddeld 14 procent van de totale kosten. Volgens M&I Partners hebben gemeenten daarbij vooral moeite met een goede kosten/baten analyse voor ICT-investeringen.

De Benchmark kent ook een zogenaamde ‘volwassenheidsscore’. Het leveranciersbeheer scoort daar bij alle gemeenten laag.  Oorzaak is volgens de onderzoekers dat afspraken met leveranciers vaak niet verder gaan dan een basale inspanningsverplichting. Gemeenten hebben weinig aandacht voor zaken als maken, bewaken en bijsturen van resultaatafspraken met leveranciers.

Beveiliging scoort juist wel goed op de volwassenheidsindex. Samen met ‘Hulp voor eindgebruikers’ scoren deze aspecten het best.

Gemeenten moeten vooral hun tactische beheerprocessen verbeteren, zo stelt de index. Vooral leveranciersmanagement, contractmanagement en servicelevelmanagement kunnen beter.Tussen 2005 en 2013 stegen de totale ICT-kosten per inwoner overigens met gemiddeld 4 procent.