2min Personeel

Generatie Z eist flexibiliteit op de werkplek

Generatie Z eist flexibiliteit op de werkplek

Het is een bekend gegeven dat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten ook in de IT-sector verergert als de babyboomers met pensioen gaan. Voor de ‘war of talent’ moeten werkgevers zich zoveel mogelijk verkleden en hun toekomstige werknemers voorzien van een moderne, goed uitgeruste digitale werkplek. Bijna tweederde van de Gen Z-werknemers klaagt over het ontbreken van een adequate werkomgeving. Dit blijkt uit het huidige YouGov-onderzoek in opdracht van Hirschtec en Haiilo.

Volgens dit onderzoek, waarover IT-Business.de schrijft, vindt slechts iets meer dan een derde van de Gen Z-professionals op hun werkplek de juiste tools en voldoende mogelijkheden voor digitale communicatie en samenwerking, kennisoverdracht en netwerken.

Flexibele werktijden

Als Generatie Z zijn eigen werkomgeving zou mogen ontwerpen, zou bijna driekwart (71%) van de 18- tot 29-jarigen kiezen voor flexibele werktijden en -modellen. Schrijft IT-Business. En voor 48 procent zijn zinvolle en diverse werktaken bijzonder relevant, gevolgd door een strikte scheiding tussen privé- en beroepsleven (32%).

De jonge professionals waren echter tevreden over de samenwerking tussen generaties op de digitale werkplek. 84 procent van de ondervraagden vindt het goed, slechts 9 procent vindt het slecht.

Digitale werkomgeving goed afstemmen

Terwijl flexibele werktijden en modellen voor de meerderheid (82%) van de jonge vrouwen erg belangrijk zijn, is dit bij de mannen slechts 62 procent. Voor de ondervraagde mannelijke werknemers was het belangrijker (36%) dat de digitale werkomgeving afgestemd was op het werkgebied en de rollen. Dit was slechts voor een vijfde van de vrouwelijke respondenten van belang.

Het verlangen naar flexibiliteit bij het kiezen van de werkplek en de werktijden lijkt onder jonge vrouwen zelfs nog uitgesprokener te zijn dan onder jonge mannen. Dit suggereert dat het voor Gen Z-vrouwen bijzonder belangrijk is om werkmodellen te hebben die passen bij hun respectievelijke levensfasen, hen vrijheid geven en een positieve impact hebben op hun welzijn. Mannen daarentegen lijken vaker een digitale of technische baan te hebben en hebben dienovereenkomstig een grotere behoefte aan een digitale werkomgeving die bij hun activiteiten past.