2min Zorg

Implementatie EHDS staat voor de deur

Implementatie EHDS staat voor de deur

Het Voorzitterschap van de Europese Commissie (Hongarije) organiseert binnenkort een ministeriële lunch om de uitdagingen rond de implementatie van de European Health Data Space Verordening (EHDS) te bespreken. “We bekrachtigen de verordening naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar.”

Dit meldt Minister Fleur Adema (Zorg, PVV) aan de Tweede kamer. Sinds 2020 werkt de Europese Commissie aan een datastrategie. Dit, om data beter en veiliger te laten stromen binnen en tussen lidstaten. “Deze strategie is cruciaal in een digitaal transformerende wereld. De EHDS-Verordening moet leiden tot een innovatievere en concurrerender EU.” Dat stelt Agema in de Kamerbrief.

Controle over gegevens

De datastrategie die Europa voorstelt omvat diverse wetgevingen die transparantie bij datahouders, eerlijke marktconcurrentie, en meer controle voor burgers over hun gegevens bevorderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de EHDS-Verordening, geïntroduceerd in mei 2022. Deze verordening, aanvullend op de AVG, richt zich specifiek op de beschikbaarheid en het gebruik van elektronische gezondheidsgegevens.

Verantwoorde toegang tot gezondheidsgegevens

Uit onderzoek blijkt dat de AVG door lidstaten verschillend wordt toegepast, wat de beschikbaarheid van gezondheidsdata belemmert. De EHDS-Verordening moet dit oplossen door veilige, transparante en verantwoorde toegang tot gezondheidsgegevens te waarborgen, waarbij burgers de regie behouden over hun eigen data. De COVID-19 pandemie heeft de noodzaak hiervan versneld aangetoond.

In april 2024 is een politiek akkoord bereikt over de EHDS-Verordening, die naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar wordt bekrachtigd. De volledige toepassing zal echter na diverse transitieperioden plaatsvinden. Lidstaten zijn momenteel bezig met de voorbereidingen voor de implementatie.

Wegiz wellicht ook in EHDS-Verordening

Men onderzoekt welke bestaande en toekomstige beleidstrajecten, zoals de Wegiz, aangepast moeten worden voor de EHDS-Verordening. Waarbij overigens duidelijk is dat de introductie van Wegiz al vertraging opliep. Ook andere EU-lidstaten bereiden zich hierop voor. Fleur Agema zal de Tweede Kamer na de officiële bekrachtiging informeren over de voortgang van de implementatie, zegt ze toe in de Kamerbrief.