2min Security

Informatie delen steun bij bestrijding cybercrime

Informatie delen steun bij bestrijding cybercrime

Cybercrime is in 2015 opnieuw toegenomen. De vergaande digitalisering van de economie biedt een vruchtbare voedingsbodem voor cybercriminelen. In haar update voor de Technologie, Media en Telecom sector omschrijft ABN AMRO cybercriminaliteit als een fenomeen met vele gedaanten.

De belangrijkste vormen van cybercrime vallen uiteen in twee categorieën: vormen die gericht zijn op het aanrichten van zoveel mogelijk schade (virussen en DDoS-aanvallen) en vormen waarbij alles draait om het ontfutselen van gevoelige bedrijfsinformatie, zoals hacken. Los van de grote materiële schade die gepaard kan gaan met een cybercrime-aanval, kunnen bedrijven te maken krijgen met imagoschade, verlies van klanten en het missen van zakelijke kansen.

Informatie en kennis delen verbetert cybersecurity

Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen MKB-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit. Uit onderzoek van Kaspersky en B2B International van eind 2015 blijkt dat ongeveer 11 procent van de ondernemingen minstens één keer te maken gehad heeft met een cyberaanval; bij MKB-bedrijven is dit 23 procent.

Veel bedrijven zijn nog steeds terughoudend in het melden of openbaar maken van een cybercrime-aanval. Openheid over cybercrime is de beste manier om cybersecurity te versterken. Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en overheden direct een melding moeten doen zodra zij een ernstig datalek hebben.

Cybersecurity creëert kansen voor IT-bedrijven

Cybersecurity vertegenwoordigt voor IT-bedrijven een belangrijke groeimarkt. De internationale markt voor cybersecurity bedraagt in 2015 volgens Gartner naar schatting zo’n 73 miljard euro (+8,2 procent).

Naar verwachting groeit dit in 2018 met 30 procent naar 95 miljard euro. Hiermee komt de gemiddelde jaarlijkse groei uit op 9,5 procent. In de Nederlandse markt zijn vooral veel kleine gespecialiseerde IT-bedrijven actief. Nederland heeft volgens ABN AMRO een goed vestigingsklimaat voor zulke bedrijvigheid. “Nederland heeft een goede en unieke infrastructuur voor de bestrijding van cybercrime. Ons land is namelijk een internationaal internetknooppunt en heeft hierdoor te maken met allerlei securityvraagstukken.

Een sterke nadruk op cybersecurity past in de ambitie om onze positie van digital mainport verder uit te bouwen”, vertelt Steven Peters, Sector Banker Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “De overheid en het bedrijfsleven werken steeds beter samen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Openheid over cybercrime aanvallen is cruciaal. Hierdoor kunnen nieuwe  typen cybercrime software snel gesignaleerd en onderzocht worden. Het delen van informatie en kennis draagt bij aan een betere  cybersecurity voor het hele bedrijfsleven.”