Intermax, Guida en UbiOps gaan samenwerking aan

Intermax, Guida en UbiOps gaan samenwerking aan

Intermax ging een samenwerkingsverband aan met Guida en UbiOps. Gezamenlijk bieden ze een end-to-end private cloud totaaloplossing voor Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) aan, gericht op gereguleerde markten.

Het realiseren van toegevoegde waarde voor business-processen met AI/ML is voor veel organisaties nog een grote uitdaging. Het opzetten en onderhouden van de juiste infrastructuur om AI/ML modellen te beheren en in productie te nemen is lastig en kostbaar. UbiOps is dat aan het veranderen. Hiervoor biedt het bedrijf een SaaS (on-prem en cloud agnostisch) platform dat organisaties helpt data science modellen, scripts en code in gebruik te nemen – zonder dat daar (schaarse en kostbare) IT-engineering-kennis voor nodig is. Hierdoor kunnen organisaties hun time-to-market van AI/ML versnellen van maanden naar dagen.

Om dit SaaS-platform te realiseren levert UbiOps een orchestratielaag voor AI/ML jobs & pipelines. Op deze laag kunnen data science gebruikers hun code eenvoudig laten draaien, beheren en schalen. Het op deze manier planbaar maken van deze jobs en pipelines genereert een voorspelbare compute vraag, die vervolgens betrouwbaar kan worden ondergebracht bij cloud service providers.

Bouwstenen om dienstverlening verder uit te bouwen

Bij UbiOps ziet men een duidelijke trend dat AI klaar is om door een grotere groep organisaties gebruikt te worden – en niet alleen door de ‘lucky few’. Door ontwikkelingen als ChatGPT en de opkomst van krachtige open source modellen verschuift volgens hen de behoefte van organisaties van AI-experimentatie naar -implementatie.

Daarbij is timing van belang; organisaties willen niet zes maanden wachten voordat een eerste model draait. Dat kan sneller, maar organisaties weten vaak niet hoe. Ook opereren organisaties vaak in een hybride omgeving; soms hebben ze al hardware of een cloud omgeving staan. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om via intuïtieve software met een klik op de knop een workload gecontroleerd onder te brengen in een cloud of on-premise omgeving. Daarmee kunnen klanten niet alleen significante kosten besparen, maar ook voldoen aan compliance en regulering.

Een ander obstakel zijn de hoge kosten van AI en we merken dat klanten garanties willen waar hun data staan. Voor dit soort vraagstukken zijn we op zoeken de partners naar lokale partijen om aan deze klantvraag te kunnen voldoen.