“IT-landschap rijk aan uitdagingen én kansen”

“IT-landschap rijk aan uitdagingen én kansen”

Het IT-landschahp bevindt zich midden in een draaikolk van transformatie en innovatie. Met de samensmelting van traditionele IT-markten en het steeds uitbreidende domein van cybersecurity, gekoppeld aan de toenemende dreiging van cyberaanvallen en strengere regelgeving, is het landschap rijk aan zowel uitdagingen als kansen. Jasper van ’t Wout, Chief Strategy Officer bij Avit, geeft vijf belangrijkste trends die de IT-sector de komende tijd vormgeven.

Samensmelting van IT en cybersecurity

We zien al een tijdje de grenzen tussen IT-netwerken en cyberbeveiliging vervagen. De traditionele netwerkinfrastructuur ondergaat hierdoor een transformatie, gedreven door de snelle adoptie van cloud-technologieën en de toenemende populariteit van hybride werken is er veel meer behoefte aan security. Het samensmelten van deze twee werelden presenteert een dubbele uitdaging: terwijl de connectiviteit en flexibiliteit worden verbeterd, breidt de ruimte voor een cyberaanval zich uit, wat een holistische benadering van beveiliging vereist.

Aangescherpte wet- en regelgeving

De Europese Unie intensiveert zijn regelgeving. En dan met name met betrekking tot NIS2. Tegen het einde van de zomer moeten veel organisaties hieraan voldoen. Deze richtlijnen, breder dan voorheen, brengen een waslijst aan vereisten met zich mee. Waaronder veel technische eisen die men moet invullen. Opmerkelijk is de veranderende houding van bedrijven; terwijl ze zich vroeger schaamden voor een security incident, beseffen ze nu dat niemand immuun is, de vraag is niet of, maar wanneer de organisatie geraakt gaat worden door een incident.

Ondanks genomen maatregelen blijft waterdichte beveiliging een uitdaging. NIS2 vereist dat bedrijven aantonen dat ze alles hebben gedaan om security incidenten te voorkomen. Daarnaast benadrukt NIS2 het belang van de supply chain: bedrijven moeten de hele keten doorlopen om die veiligheid te verzekeren, aangezien hun leveranciers mogelijk kwetsbaarheden kunnen veroorzaken. De komst van API-integraties in de keten verhoogt het cybersecurity risico verder.

Tekort aan talent

Cyberbeveiligingsrisico’s nemen toe, aangewakkerd door een golf van geavanceerde cyberaanvallen. Het tekort aan gespecialiseerde security IT’ers verergert deze uitdaging. Het arbeidstekort in de IT-sector, vooral in cybersecurity, treft zowel Nederland als Europa. Dit probleem, veroorzaakt door onder andere vergrijzing, leidt tot een toenemende werkdruk wat op zijn plaats resulteert in een afname van de aantrekkelijkheid van het vakgebied. Ook ziet de sector een toename van burn-outs met uitval tot gevolg. Om deze uitdagingen aan te pakken, moeten bedrijven investeren in tooling, kunstmatige intelligentie (AI) en automatisering. Door het doen van deze investeringen zijn bedrijven minder afhankelijk van hun medewerkers en kunnen zij ondanks het tekort aan talent streven naar een verbeterde cyberveiligheid.

Toenemende rol van AI

AI opent nieuwe mogelijkheden. Het is vaak essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken. Het maakt volledige automatisering mogelijk, verder dan traditionele methoden ooit toelieten. In Security Operations Centers (SOC) en Network Operations Centers (NOC) netwerkomgevingen speelt automatisering en AI een steeds crucialere rol. Het voorspelt incidenten. En neem proactieve maatregelen. Eén van de meest waardevolle toepassingen is het leiden van gebruikers naar de juiste oplossingen, waardoor tijd wordt bespaard en efficiëntie wordt verhoogd.

Bewustzijn van duurzaamheid

De vraag naar duurzame IT-oplossingen groeit gestaag, gedreven door een groeiend bewustzijn van duurzaamheid en een groeiende vraag naar ESG (Environmental, Social, en Governance) compliancy. Zowel de markt als de overheid leggen steeds meer nadruk op duurzaamheid. Zo worden aanbestedingen vanuit bijvoorbeeld de overheid steeds meer beoordeeld op duurzaamheid waar een steeds hoger percentage van de beoordeling gerelateerd is aan duurzaamheid, van het concept tot implementatie.

Te midden van de snelle transformaties en uitdagingen in de IT-sector, worden organisaties uitgedaagd om niet alleen hun beveiligingspraktijken te versterken. En om flexibel om te gaan met duurzaamheid.  En te voldoen aan ESG-normen en aangescherpte wet- en regelgeving zoals NIS2. Hierdoor brengt  het jaar zowel uitdagingen als kansen met zich mee.