3min Personeel

Lancering educatieve game voor kinderen met verstandelijke beperking

Lancering educatieve game voor kinderen met verstandelijke beperking

Sinds vorige week kunnen zorg- en onderwijsinstellingen aan de slag met ‘Robins Wereld’. Dit is een educatieve game gericht op het trainen van effectief leergedrag bij kinderen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Door interactieve taken en feedbackmechanismen biedt de game gerichte trainingsmogelijkheden voor elk kind. Dit met focus op aandacht, werkgeheugen, impulsbeheersing en cognitieve flexibiliteit.

Gerichte ondersteuning

De resultaten van het spelverloop zijn grafisch inzichtelijk voor zorgprofessionals, docenten en begeleiders. Hierdoor kunnen zij gerichte ondersteuning bieden per kind. Eerdere pilots tonen aan dat het regelmatig spelen van Robins Wereld leidt tot aantoonbare vooruitgang bij de doelgroep op de focusgebieden van de game.

Doordat zij anders communiceren en leren, werkt een game als deze beter dan slechts het overdragen van kennis en leerstof. Na een intensief ontwikkeltraject door s’ Heeren Loo en Mediaheads, financieel mogelijk gemaakt door de AFAS Foundation, staat deze innovatieve oplossing nu ter beschikking.

Robins Wereld bevordert niet alleen de ontwikkeling van kinderen met een beperking. Het verkleint ook de maatschappelijke kloof die de doelgroep ervaart om deel te kunnen nemen aan de digitalisering. De game is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders, leerkrachten en begeleiders. En met de doelgroep zelf.

Optimaal profiteren van onderwijs

Robins Wereld biedt 12 uitdagende mini-games voor kinderen in de leeftijdscategorie van 2 t/m 21 jaar. De keuze voor deze maximumleeftijd is gemaakt omdat het spel speciaal is ontwikkeld voor zorginstellingen en het speciaal onderwijs, waar kinderen met een beperking indien nodig tot hun 21e levensjaar naartoe kunnen gaan.

Men speelt Robins Wereld op een tablet Het speelt zich af in een echte speelwereld waar kinderen in de persoon van Robin allerlei opdrachten en taken moeten uitvoeren. Gedurende de game krijgt het kind direct hints en feedback op zijn spelgedrag. Zo ondersteunt de spel het kind in de ontwikkeling van zijn effectief leergedrag. Deze feedback wordt afgeleid uit het tikgedrag van het kind bij het gebruik van het touchscreen.

Onderzoek bevestigt effectiviteit

De ontwikkeling van Robins Wereld komt voort uit het geloof dat alle kinderen kunnen leren en ontwikkelen, gesteund door neuropsychologische kennis die zelfs bij verstandelijk gehandicapte kinderen train- en leerbaarheid benadrukt. In 2019 begon een pilotonderzoek om het prototype af te stemmen op de behoeften van de doelgroep, wat resulteerde in een optimalisatie van de spelervaring en leermogelijkheden.

De toekomst

De komende drie jaar wordt het online platform van Robins Wereld doorontwikkeld. Mediaheads doet dit in nauwe samenwerking met ’s Heeren Loo. En betrekt ook de doelgroep en andere betrokkenen hierbij. Afhankelijk van de behoeften van de gebruikers wordt bepaald welke vervolgstappen gezet worden.