App De Treffer vindt sportaanbod voor mensen met verstandelijke beperking

App De Treffer vindt sportaanbod voor mensen met verstandelijke beperking

De nieuwe app De Treffer vindt sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met deze beperkingen is het soms een hele uitdaging om aansluiting te vinden bij vrijetijdsactiviteiten. De app doet daar iets aan.

Al vijf jaar lang biedt De Lovie vzw met ‘De Treffer’ een educatief, sportief en ontspannend aanbod. Dankzij de steun van BNP Paribas Fortis Foundation en samen met Bits of love kon de organisatie een eigen app ontwikkelen. De Treffer is een app voor inclusief plezier en vrije tijd voor de personen die zij ondersteunen, familie, vrienden en externe deelnemers.

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om passende activiteiten te vinden. Daarom organiseert De Lovie vzw, een sociale organisatie die mensen met een verstandelijke handicap ondersteunt, het hele jaar door aangepaste activiteiten en vormingen onder de naam De Treffer. “Dat vergt heel wat inspanningen, maar we doen het elke dag met hart en ziel, tot groot plezier van iedereen die bij de activiteiten betrokken is”, stelt Frederik Desodt van De Lovie vzw.

Het aanbod valt bij de deelnemende jongeren en volwassenen erg in de smaak. Alleen stelde De Lovie vzw vast dat niet alle ondersteunde personen bereikt werden. “Dat had eigenlijk twee oorzaken”, gaat Frederik verder. “Onze activiteiten werden nog op een klassieke manier gepromoot: via onze brochure, infoborden of met flyers. Anderzijds constateerden we dat heel wat mensen in de omgeving van de jongeren en volwassenen  het aanbod op voorhand al filterden waardoor er dus slechts een deeltje van het aanbod effectief tot bij hen kwam.”

Inclusieve en intuïtieve app

Om het activiteitenaanbod toegankelijker te maken kwam samen met het digital agency Bits of Love uit Brugge een hyper-inclusieve app tot stand. “We merken dat jongeren met een verstandelijke handicap goed overweg kunnen met apps op hun smartphone. Dat komt omdat een app vaak intuïtiever en gebruiksvriendelijker is dan een klassieke website. Daarnaast kunnen we met een app de jongere en volwassenen ook meer autonomie geven door hen rechtstreeks het activiteitenaanbod aan te bieden. Op die manier worden ze dus meteen op de hoogte gebracht en kunnen ze zelf hun keuzes maken, in alle onafhankelijkheid.”

De app heet De Treffer en werd uitvoerig met de doelgroep getest. “Door middel van meerdere co-creatie sessies werden hun navigatie- en gebruiksbehoeften in kaart gebracht. Zo bleek het bijvoorbeeld essentieel om rekening te houden met het feit dat niet alle gebruikers hun eigen toestel hebben, en dus een gedeeld apparaat gebruiken”, stelt Jessica Kellner, managing partner van Bits of Love. “Daarnaast was het ook belangrijk dat we visualisaties implementeerden waarmee de ondersteunde personen al vertrouwd zijn. Zo wordt de app begrijpelijk voor iedereen, ook voor zij die niet kunnen lezen.”

Gedeelde financiering

Heel wat mensen gebruiken de app intussen. “Door ons aanbod te digitaliseren in een native app hebben we heel wat externe barrières verwijderd en werden onze activiteiten toegankelijker. Zij worden nu ook echt gestimuleerd om hun vrijetijdsbesteding autonoom te kiezen en te beleven. Op alle vlakken is het dus voor onze werking en de deelnemers een meerwaarde”, stelt Frederik.

Ook voor Bits of Love is dit een prestigeproject. “Het geeft een onbeschrijfelijk gevoel om te zien dat we dankzij technologie deze mensen meer autonomie kunnen geven en gelukkiger kunnen maken. De samenwerking ging bovendien veel verder dan de technische ontwikkeling alleen. Zo zochten we samen naar manieren om de financiering rond te krijgen. Naast ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting en de BNP Paribas Fortis Foundation droegen we zelf een derde van de ontwikkelingskosten”, aldus Jessica Kellner.

Lees ook: