Nederland ICT: energieverbruik ICT gaat dalen

Nederland ICT: energieverbruik ICT gaat dalen

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het energieverbruik van ICT van 10 – 20%. Dit blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie dat CE Delft uitvoerde in opdracht van RVO.nl.

Cloudtoepassingen en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. De sterke groei van dataopslag en -gebruik zorgt ervoor dat het netto-effect lager is. Het energieverbruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013  stabiel gebleven. Het energie-verbruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuiniger apparaten en meer online applicaties. Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen door groei van opslag en verwerking bij de datacenters, terwijl het energieverbruik van telecom door efficiencywinst licht daalde.Vooruitzicht op een daling
Het onderzoek beschrijft vijf megatrends die de ontwikkeling van het energieverbruik richting 2020 en 2030 zullen bepalen. Meer verbonden apparaten, het internet of things  en meer verzameling en gebruik van data zullen zorgen voor een toename van energiegebruik. Anderzijds zullen de trends naar consolidatie in de cloud en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur doorzetten, die een sterk besparend effect hebben.

Tot 2020 wordt per saldo een daling van het energieverbruik van ICT verwacht van 10-20% ten opzichte 2013. Richting 2030 wordt de bandbreedte van de raming breder van een daling van -22% tot een stijging van 14%.

Verbruik blijft stabiel
Het totale elektriciteitsverbruik van ICT in Nederland was voor 2013 9,4 TWh, ofwel 8% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Hiervan wordt driekwart 6,9 TWh (6%) verbruikt binnen huishoudens en zakelijk. Een kwart, 2,5 TWh (2%), wordt verbruik binnen de ICT-sector zelf. Binnen de ICT-sector gebruiken datacenters het grootste deel (1,4 TWh), gevolgd door de telecombedrijven (1,0 TWh). De stijging van het energieverbruik bij datacenters is beperkt in verhouding tot de sterke groei van diensten en data. Bij telecom zien we zelfs een absolute daling van het energieverbruik, terwijl vast en mobiel dataverkeer structureel met tientallen procenten per jaar groeide.

Aanbevelingen
In het onderzoek wordt de overheid geadviseerd om door te gaan met het stimuleren van energie-efficiency, zoals door middel van de MJA-ICT. ICT-aanbieders wordt geadviseerd om bij gebruikers uitsluitend energie-efficiënte oplossingen te implementeren. Ook ICT-gebruikers worden opgeroepen te kiezen voor zuinige oplossingen en apparaten bewuster te gebruiken. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor vervolg onderzoek naar de beschreven trends en naar de positieve impact van ICT-oplossingen op het energieverbruik in andere sectoren.