Nederland ICT: wjziging auteurswet ook voor software

Nederland ICT: wjziging auteurswet ook voor software

Begin juli is de auteurswet gewijzigd. De wet bevat nu een regeling die de belangen van de makers van auteursrechtelijk beschermde werken (zoals software) beschermt ten opzichte van exploitanten. De nieuwe regeling is niet van toepassing op contracten voor eigen gebruik van software, zoals maat gemaakte software voor een bepaalde toepassing binnen een bedrijf. De regeling is van belang voor leveranciers die zelfstandige programmeurs inhuren en kan praktische gevolgen hebben voor de contracten met deze ZZP-ers. Branchevereniging van ict-bedrijven Nederland ICT zet de veranderingen en gevolgen op een rij.

Wat is er gewijzigd? De regeling van de ‘exploitatieovereenkomst’ is in de auteurswet geïntroduceerd. De maker krijgt nu, naast recht op vergoeding voor zijn werk, óók recht op een aanvullende vergoeding al blijkt dat de betaalde vergoeding niet in verhouding staat tot de opbrengsten. De maker krijgt ook de mogelijkheid een door hem verleende exclusieve licentie te ontbinden als de exploitant het geleverde werk niet in voldoende mate exploiteert. Nieuw is ook dat voor het verlenen van een exclusieve licentie nu vereist is dat deze bij onderhandse akte gebeurt. Eerder gold dit vereiste alleen voor de overdracht van het auteursrecht.

De wijzigingen zijn van dwingend recht. Een bedrijf dat een programmeur inhuurt en een exclusieve licentie krijgt voor gebruik van software, kan dus niet het recht op de aanvullende vergoeding uitsluiten! Let wel, de regeling geldt niet voor programmeurs die in dienst zijn bij een bedrijf. Ook geldt de regeling niet voor programmeurs die in opdracht werk verrichten dat door de opdrachtgever als van haar afkomstig openbaar gemaakt wordt.

Wat de gevolgen voor de ICT-sector zullen zijn, is nog onduidelijk. In onze branche werken natuurlijk veel ZZP-ers, en die werken al dan niet in teams aan de ontwikkeling van software. Het is daarom verstandig opnieuw naar de contracten te kijken die ICT-bedrijven afsluiten met zelfstandige programmeurs. Maak daarin op schrift heldere afspraken over of de auteursrechten worden overgedragen, of dat bijvoorbeeld een exclusieve licentie verleend wordt. U kunt daarin dan ook expliciet opnemen dat u de software onder de naam van uw bedrijf naar buiten brengt en dat de ingehuurde kracht daarmee akkoord gaat. Daarmee staat u sterker als een maker een aanvullende vergoeding voor zijn werk eist.

Nederland ICT blijft de ontwikkelingen in de gaten houden. Leden kunnen met vragen terecht bij de juridische afdeling.