3min Personeel

Nederlandse bedrijven groeier minder door tekort IT-medewerkers

Nederlandse bedrijven groeier minder door tekort IT-medewerkers

Een op de vijf Nederlandse bedrijven groeit minder hard door een tekort aan IT-medewerkers. Vooral grote bedrijven hebben hier last van.

Maar liefst 23 procent van alle Nederlandse organisaties groeide de afgelopen twee jaar minder hard vanwege onvoldoende IT-personeel. Dit blijkt uit een onderzoek van Linden-IT onder 1.016 HR-eindverantwoordelijken, uitgevoerd door Panelwizard. De gevolgen hiervan laten zich ook financieel voelen, zo zegt één op de vijf ondervraagden dat zijn of haar organisatie in de afgelopen twee jaar minder winst heeft gemaakt door een tekort aan IT-talent.

Grote organisaties hebben de afgelopen twee jaar vooral een terugloop in bedrijfsgroei ervaren als gevolg van een tekort aan IT-talent. Dit geeft ruim 35 procent van alle ondervraagden werkzaam bij die bedrijven aan. Dat is aanzienlijk hoger dan kleine en middelgrote bedrijven, met gemiddeld 22 procent. Wederom hebben grote organisaties het vaakst winst misgelopen door een gebrek aan IT’ers (35 procent), terwijl dit bij kleine en middelgrote bedrijven slechts zestien procent is.

“Steeds meer bedrijven zijn data-driven en begrijpen de noodzaak van het beheren, analyseren en beschermen van die data”, zegt Gerbert Jan Valk, oprichter en CEO van Linden-IT. “Hoe groter de organisatie, hoe meer informatie, waardoor het gebrek aan geschikt IT-personeel op grote bedrijven meer impact kan hebben dan op kleinere bedrijven.”

Investering

Als een gevolg van de krappe arbeidsmarkt is een groot deel van de Nederlandse bedrijven bereid om een stapje extra te zetten in de zoektocht naar geschikt IT-talent. Zo zegt maar liefst 32 procent startende IT-professionals een hoger salaris te willen bieden dan gebruikelijk. In de financiële sector geldt dit zelfs voor bijna twee op de drie ondervraagden (62 procent).

Daarnaast is meer dan de helft van de respondenten bereid om budget vrij te maken voor interne opleidingen en trainingen voor bestaand IT-personeel. Vooral binnen het openbaar bestuur en overheidsdiensten is dit draagvlak er (68 procent). Valk: “Het is veelbelovend dat organisaties bereid zijn te investeren in IT-talent. Hierdoor wordt de IT-branche hopelijk alleen maar aantrekkelijker en zal het arbeidstekort afnemen. Zo leidt het ontwikkelen van bestaande IT-medewerkers uiteindelijk tot het aantrekken van nieuw IT-talent.”

Intern opleiden

Een veelbesproken oplossing voor het tekort aan IT-talent is het aantrekken van hoogopgeleide IT’ers uit het buitenland. Uit het onderzoek blijkt dat slechts één op de vier ondervraagde HR-verantwoordelijken dit een passende uitkomst vindt. Een andere oplossing is het intern opleiden van minder gekwalificeerd IT-personeel. Maar liefst 46 procent van de respondenten beschouwt dit als een passend redmiddel voor de krapte op de arbeidsmarkt. Met zestig procent zijn vooral grote openbare overheidsorganisaties hier voorstander van.

Valk: “Ik ben van mening dat het versterken van lokale talenten en het bieden van groeikansen binnen de organisatie waardevoller is dan het scouten van buitenlands talent. Dit bevordert niet alleen de ontwikkeling van individuen, maar draagt ook bij aan de groei van de Nederlandse IT-sector als geheel.”

Lees ook: