3min Zorg

Nieuw onderzoek naar medicijndispensers en innovatieve 3D-hoeslakens

Nieuw onderzoek naar medicijndispensers en innovatieve 3D-hoeslakens

Hoe verbeteren medicijndispensers en het innovatief hoeslaken het werk in de praktijk? Anders Werken in de Zorg West-Brabant en Vilans delen de inzichten en bevindingen hierover in rapportages en factsheets.

Eerder al deed Vilans onderzoeken en factsheets over de heupairbag, het exoskelet, VR-ervaringen en steunkousenaantrekhulp. Uit die verschillende onderzoeken blijkt wat de voordelen zijn van bepaalde technologieën en innovaties, maar zeker ook wat beter kan. Dit is uitgewerkt in de vorm van kosten- en batenanalyses.

Voordelen medicijndispenser

Het onderzoek naar de medicijndispenser richt zich op de inzet intramuraal. Het gebruik ervan blijkt bij te dragen aan het vereenvoudigen van het medicatiebeheer. Dit resulteert in een verhoogde efficiëntie voor zorgmedewerkers en een verbeterde medicatietrouw. Desondanks komen enkele uitdagingen naar voren. Daarnaast wordt de medicatiedispenser intramuraal (nog) niet grootschalig ingezet, waardoor vervolgonderzoek nodig is om de waarde goed in kaart te brengen.

Het inzetten van medicijndispensers draagt bij aan ‘reablement’ van cliënten. Het Deense concept ‘reablement’ is een benadering in de zorg die tot doel heeft om mensen te helpen hun zelfredzaamheid en functionele vaardigheden te verbeteren na een ziekte, blessure of ziekenhuisopname. Het richt zich op het bevorderen van de eigen regie en het
vergroten van de mogelijkheden van een persoon om zo zelfstandig mogelijk
te functioneren.

Een medicijndispenser kan bijdragen aan reablement door het
bieden van ondersteuning bij het aanreiken van medicatie. Door de automatische
dosering en herinneringen aan medicijninname helpt de dispenser cliënten
om hun medicatieschema’s consistent te volgen. Dankzij het apparaat kunnen
cliënten zelfstandig hun medicatiegebruik beheren en zijn zij minder afhankelijk
van (thuis)zorg. Dit draagt bij aan het ondersteunen en ‘herwinnen’ van de
zelfstandigheid en autonomie

Innovatieve hoeslaken

Het onderzoek naar het innovatieve hoeslaken richt zich op de meerwaarde ervan in de langdurige zorg, met specifieke aandacht voor kosten en baten. Resultaten laten zien dat het hoeslaken voordelen biedt in termen van zelfstandigheid en comfort voor cliënten, en dat het zorgmedewerkers ondersteunt bij het draaien en verzorgen van cliënten op bed. De uitdagingen zoals de hogere kosten in vergelijking met katoenen hoeslakens en wasprocessen worden ook aangekaart.

Het draaien van cliënten in bed kan voor cliënten en zorgmedewerkers een inspannende taak zijn. Cliënten die moeilijk in bed kunnen draaien ervaren een slechtere nachtrust en lopen meer risico op decubitus (doorligplekken).

Speciaal ontwikkelde hoeslakens kunnen zorgen dat cliënten makkelijker
kunnen bewegen en draaien in bed. Dit is een preventieve manier om decubitus
te voorkomen, doordat cliënten zelf hun drukpunten kunnen ontlasten door te
verliggen. Het zorgt ook dat dat zorgmedewerkers fysiek minder belast worden
tijdens het draaien van cliënten.

Lees ook: