Onderzoek: Bedrijven lijden aan informatie-armoede

Onderzoek: Bedrijven lijden aan informatie-armoede

Slechts vier procent van de westerse bedrijven is volledig in staat waarde te putten uit de informatie waarover zij beschikken. Van de overige bedrijven beschikt meer dan een derde (36 procent) niet over de benodigde middelen en vaardigheden die nodig zijn. Bedrijven lijden dus aan informatie-armoede. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Iron Mountain en adviesbureau PwC. Nederland hoort onder de beste onder de slechten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1800 Europese en Noord-Amerikaanse zakelijke leiders. Zowel middelgrote bedrijven (meer dan 250 werknemers) en grote organisaties (meer dan 2500 werknemers) deden mee.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse ondervraagde zakelijke leiders (77 procent) in het onderzoek denkt of veronderstelt dat zijn bedrijf momenteel het maximale resultaat uit zijn informatie haalt. Maar een kritische blik op de middelen die de organisaties toepassen, schetst een ander beeld.

Een vijfde (21 procent) van de Nederlandse ondervraagden heeft namelijk geen data-analisten in dienst om meerwaarde uit informatie te halen. Bij de bedrijven die dat wel hebben ontbreekt het aan essentiële vaardigheden (16 procent), of aan de middelen (15 procent). Beide zijn van belang om informatie te benutten voor besluitvormingsprocessen, gerichte marketingcampagnes en het verbeteren van (bedrijfs-) processen en innovatie. Informatie wordt niet omgezet in de inlichtingen en inzichten die bijdragen aan een positief bedrijfsrendement.

Wereldwijd gezien haalt 43 procent van de ondervraagde Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven weinig (concurrentie-) voordeel uit zijn informatie. 23 Procent weet zelfs geen enkel voordeel uit bedrijfsinformatie te putten.

De resultaten van het onderzoek leveren de eerste internationale Information Value Index op die weergeeft in welke mate de bedrijven in verschillende sectoren hun informatie beheren en daar hun (concurrentie-) voordeel mee weten te behalen. Met een gemiddelde Information Value Index van 50,1 (47,3 in Europa – 52,9 in Noord-Amerika), blijkt dat de nipte meerderheid van de bedrijven – ongeacht grootte, geografische ligging of sector – nog een lange weg heeft te gaan. Nederland haalt een indexscore van 48,3.

Onwetendheid
Veel organisaties slagen er niet in om de enorme informatiestromen binnen hun organisatie effectief te beheren. In Nederland denkt zelfs bijna een op de vijf dat bedrijven niet weten over welke informatie zij überhaupt kunnen beschikken (18 procent), hoe die door het bedrijf stroomt en wanneer informatie het meest waardevol (27 procent), of meest kwetsbaar is (16 procent).

Willen en Kunnen
“Elke ondervraagde organisatie geeft aan zijn informatie te willen gebruiken om ermee te woekeren en te concurreren. Maar deze bedrijven worden daarin beperkt door hun gebrek aan specifieke vaardigheden, technische middelen en vanwege hun bedrijfscultuur”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. Er is een kloof tussen willen en kunnen, die wordt erkend tot op directieniveau. Slechts een kwart van de zakelijke leiders geeft aan dat ze voordelen uit hun informatie putten, zoals door snellere en betrouwbaarder besluitvormingsprocessen, snellere productontwikkeling, kostenbesparing of verbeterde acquisitie van nieuwe klanten en het behoud van klanten. Beheren en benutten van waardevolle informatie om concurrentievoordeel te boeken, is van vitaal belang voor het lange-termijnsucces en hoort hoge prioriteit op de directie-agenda te hebben.”