Oproep ACM: meld misstanden rond ICT-aanbestedingen

Oproep ACM: meld misstanden rond ICT-aanbestedingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) roept iedereen op informatie over concurrentievervalsing rond overheidsaanbestedingen voor ICT-diensten te melden. De oproep is gericht op zowel burgers als bedrijven, overheden, directeuren, werknemers, ambtenaren en zzp-ers.

Het onderzoek van het ACM is gestart in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  Directe aanleiding is een uitzending van Zembla (van 2 oktober 2014), waarin bleek dat een inlichtingenofficier in 2009 vanuit Kamp Holland in Uruzgan in Afghanistan, informatie doorspeelde over ICT-systemen van Defensie aan zijn werkgever Ordina. De ACM zelf heeft ook aanwijzingen gekregen dat er in deze sector sprake is van mededingingsproblemen. Zembla heeft inmiddels e-mailverkeer tussen de inlichtingenofficier en zijn werkgever overhandigd aan zowel minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en de ACM.
Contact met ACM

Afhankelijk van de situatie van de melder kan men zich op drie manieren melden:

  • Rechtstreeks: bel 070 – 722 2000 (kies optie 2) of stuur een e-mail naar info@acm.nl
  • Anoniem: bel de inlichtingeneenheid van ACM op 070 – 722 2500 (Bij deze manier van melden staat de anonimiteit van de melder voorop. Meer informatie is te vinden op: Anoniem melden)
  • Als uzelf (of uw onderneming) mogelijk betrokken bent bij een kartel dan kunt u clementie aanvragen: bel het Clementiebureau van ACM op 070 – 722 2302 of stuur een e-mail naar: clementie@acm.nl

LET OP: Door clementie aan te vragen kunt u (of uw onderneming) immuniteit verkrijgen en een eventuele boete kan lager uitvallen. Meer informatie is te vinden op: Clementieverzoek