SIM-only neemt mobiele markt over

SIM-only neemt mobiele markt over

SIM-only abonnementen, oftewel abonnementen zonder bijgeleverde mobiele telefoon, zijn ongekend populair en nemen gestaag de mobiele markt over. Bijna de helft van de mobiele abonnementen wordt al verkocht zonder een telefoon, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper en dat is volgens mobiele provider Robin Mobile nog een voorzichtige inschatting: “In het onderzoek zijn de prepaid telefoonpakketten meegewogen,” zegt Wilfred Rottier, oprichter van protestprovider Robin Mobile. “Maar eigenlijk zien we deze prepaid pakketten niet als SIM-only in de mobiele markt. Laat je ze weg en kijk je enkel naar de abonnementen, dan is al een veel groter deel SIM-only.” De groei van SIM-only abonnementen gaat vooral ten koste van prepaid aanbiedingen.

Deze verschuiving richting SIM-only valt volgens Rottier vooral toe te schrijven aan de langere levensduur van telefoontoestellen en aan de toegenomen transparantie over de daadwerkelijke maandelijkse kosten die mensen betalen voor de zogenaamd ‘gratis’ toestellen. Recente uitspraken door de Hoge Raad over het oneigenlijk aanbieden van “gratis” toestellen zullen volgens Rottier de verkoop van SIM-only alleen nog maar verder doen toenemen. Sinds de gerechtelijke uitspraak moeten providers bij het afsluiten van abonnementen expliciet aangeven wat er voor het verbruik of bundel betaald wordt en welk deel van de maandelijkse kosten voor de financiering van het toestel is. “Nu mensen een beter inzicht krijgen in waar ze maandelijks voor betalen, zullen ze veel eerder geneigd zijn een SIM-only abonnement te nemen. Dat kan namelijk aanzienlijk schelen in de kosten op de langere termijn.”

Gevolgen uitspraak Hoge Raad Een ‘gratis’ mobiele telefoon is een illusie, valt te concluderen uit de recente uitspraak van de Hoge Raad: telefoonabonnementen met ‘gratis’ toestel vallen onder de wettelijke regels inzake koop op afbetaling en consumentenkrediet. En daar zijn de mobiele aanbieders niet duidelijk over, volgens Rottier. “De uitspraak moet consumenten beschermen tegen overhaaste beslissingen die grote en langdurige financiële consequenties kunnen hebben. Ontbinding van het afgesloten contract is in sommige gevallen mogelijk, maar we moeten wel realistisch blijven over het directe effect van deze uitspraak. Ik zie nog steeds veel reclame voor “gratis” toestellen. Na de uitspraak kun je dit zien als koop op afbetaling, oftewel kredietverstrekking. Mogen providers dit wel zonder vergunning? De praktijk moet uitwijzen of er daadwerkelijk iets gaat veranderen en of de AFM hier in gaat grijpen.”

Minder snelle ontwikkeling Een andere mogelijke reden voor de verschuiving naar SIM-only is volgens Rottier dat mobiele telefoons zich technisch minder snel ontwikkelen dan een aantal jaar geleden. “De periode waarna we de hardware vervangen is een stuk langer geworden, omdat het bijna onmogelijk is om nog nieuwe hardware features toe te voegen aan smartphones,” stelt hij. “Mensen voelen daarom minder snel de behoefte om elk jaar een nieuwe telefoon aan te schaffen. Dat verklaart ook dat zoveel fabrikanten nu de switch aan het maken zijn naar wearables: ze zijn op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen, omdat de rek er bij smartphones gewoonweg uit is.”

Duurzamer Ook de hardware zelf wordt steeds duurzamer, waardoor toestellen langer mee gaan dan voorheen. “De smartphones van nu zijn kwalitatief een stuk beter dan die van enkele jaren geleden. Kijk bijvoorbeeld naar de verbeteringen in de levensduur van de batterij, de kracht van de processor of de sterkte van het scherm. Dat zorgt er ook voor dat mensen langer wachten met vervangen.” De invloed van de bekende koppelverkoop bleek vorig jaar al duidelijk uit het in opdracht van Robin Mobile door Motivaction uitgevoerde onderzoek. Daaruit bleek dat een grote meerderheid van 63% van de ondervraagden helemaal geen nieuwe telefoon had gekocht als hun abonnement of bundel niet zou zijn afgelopen.

De consument bepaalt Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat steeds meer consumenten zelf het moment willen bepalen waarop ze een nieuwe telefoon aanschaffen; ze willen niet meer dat de provider voor hen bepaalt wanneer dat moment is aangebroken. Rottier: “Consumenten zijn er inmiddels achter dat het relatief best duur is om een toestel op afbetaling te kopen en zien ook steeds meer toestellen op de markt verschijnen die een veel lagere aanschafprijs hebben dan de duurdere merken, maar vaak zelfs een betere kwaliteit bieden. Denk hierbij aan toestellen van diverse Chinese fabrikanten die kwalitatief inmiddels al lang niet meer onderdoen voor de grote, bekende merken. De vraag is dan ook hoe lang de consument bereid zal zijn een premium te betalen voor het merk. Daarnaast kiest de consumenten van nu er liever voor om zelf een nieuw toestel uit te zoeken op het moment dat dit het beste uitkomt.” Dat is ook de verklaring voor het feit dat naast de sterke opkomst van SIM-only abonnementen, ook de verkoop van losse, SIM-lock vrije toestellen sterk is toegenomen.

SIM-only verkoop vooral online Meer dan 70% van alle SIM-only abonnementen wordt online afgesloten en Rottier is ervan overtuigd dat ook dat heeft bijgedragen aan de toegenomen populariteit van SIM-only: “Consumenten willen geen abonnement meer opgedrongen krijgen in een drukke winkel, maar eerst rustig online vergelijken voor ze hun keuze bepalen. Ze willen bovendien meer zekerheid hebben dat ze de juiste keuze maken op basis van de ervaringen van andere gebruikers. Dit zie je ook aan het grote aanbod van SIM-only websites en vergelijkingssites die in één oogopslag een overzicht geven van alle aanbieders. Reviews, ervaringen en beoordelingen van andere gebruikers zijn een belangrijk onderdeel in het beslissingstraject van de consument.” De genoemde trend past in het algehele beeld dat consumenten vaker en meer online winkelen naar abonnementen voor de mobiele telefoon. “Wat is er nu makkelijker dan online vergelijken vanuit je luie stoel en aansluitend ook mete en online je abonnement af te sluiten. Per slot van rekening komt er bij SIM-only geen hardware aan te pas, wat de noodzaak om naar een winkel te gaan volledig wegneemt,” aldus Rottier.

Nieuwe innovatieve providers Tot slot zorgt ook de opkomst van nieuwe en innovatieve abonnementsvormen voor een verandering van de mobiele markt en een verschuiving richting SIM-only, volgens Rottier: “De klant wenst transparantie en zekerheid voor wat betreft het verbruik. En de consument wil zelf bepalen wanneer hij een nieuw toestel koopt. Maar nog belangrijker is dat je met een SIM-only abonnement, zoals bijvoorbeeld Robin Mobile dat biedt, niet vastzit aan een langdurig contract van 12 of zelfs 24 maanden en elk moment over kan stappen mocht je dat willen. Dat is de vrijheid waar klanten tegenwoordig behoefte aan hebben en dat zorgt er voor dat abonnementen met telefoons en langlopende contracten grotendeels zullen verdwijnen de komende jaren.”